OM ISAAC

ISAAC er en forening, som arbejder for at fremme kendskabet til alternativ og supplerende kommunikation.

ISAAC står for International Society of Augmentative and Alternative Communication.

Vi er den danske afdeling af en international forening. Den internationale forening blev grundlagt i 1983 af en gruppe lærere, terapeuter, brugere, teknikere, forskere og andre fagfolk fra mange lande.

Det er en privat interesse- og medlemsorganisation baseret på frivillig arbejdskraft. ISAAC arbejder på at fremme kendskabet til alternativ og supplerende kommunikations (AAC) og opmuntre til, at der bliver taget initiativer til at udvikle området, så ALLE mennesker får mulighed for at kommunikere på en værdig og selvstændig måde.
ISAAC Danmark blev stiftet i 1989. Foreningen har en bestyrelse og afholder generalforsamling hvert år i marts måned i forbindelse med vores årlige konference.

Foreningen er åben for alle, der har interesse indenfor området, det være sig brugere af alternativ og supplerende kommunikation, lærere, pædagoger, logopæder, terapeuter og andre. Foreningen giver mulighed for at danne netværk, med andre der har samme interesser.

Der betales et årligt kontingent til foreningen, som går til foreningens drift, til den internationale foreningsdrift, til udgivelse af nyhedsblad og tilskud til afholdelse af kurser, arrangementer og konferencen.