OM ISAAC

ISAAC Danmark er en forening, som arbejder for at fremme kendskabet til alternativ og supplerende kommunikation. Det er en privat interesse- og medlemsorganisation, baseret på frivillig arbejdskraft; stiftet i 1989.

 

ISAAC står for International Society of Augmentative and Alternative Communication. I Danmark bruger vi betegnelsen ASK; Alternativ og Supplerende Kommunikation.

Vi er den danske afdeling af en international forening. Den internationale forening blev grundlagt i 1983.

 

Det er en privat interesse- og medlemsorganisation, baseret på frivillig arbejdskraft.

ISAAC arbejder på at fremme kendskabet til alternativ og supplerende kommunikation (ASK) og opmuntre til, at der bliver taget initiativer til at udvikle området, så ALLE mennesker får mulighed for at kommunikere på en værdig og selvstændig måde.

 

Foreningen er åben for alle, der har interesse indenfor området, det være sig brugere af alternativ og supplerende kommunikation, lærere, pædagoger, logopæder, terapeuter og andre. Foreningen giver mulighed for at danne netværk med andre, der har samme interesser.

 

Der betales et årligt kontingent til foreningen, som går til foreningens drift, til den internationale foreningsdrift, til udgivelse af nyhedsblad og tilskud til afholdelse af kurser, arrangementer og konference.