Indmeldelse i ISAAC Danmark

Dine oplysninger:
Organisation / institution
Faktureringsadresse:
Postnr og by:
Fornavn:
Efternavn:
Stillingsbetegnelse:
Email:
Mobilnr:
EAN Nr.
Evt. personref:

Medlemskategori Årligt kontingent

Bruger
kr. 275,-

Stud./pens.
kr. 325,-

Enkeltmedlem
kr. 470,-

Institutioner/skoler;
2 medlemsskaber
kr. 900,-

Institutioner/skoler;
3 medlemsskaber
kr. 1.350,-

Støttemedlem
kr. 2.500,-

Abonnement
AAC Journal, ISAAC Internationals officielle tidsskrift.
kr. 600,-

Evt bemærkninger til indmeldelsen:

Kontingentet inkluderer medlemskab af ISAAC international.

Ved institutionsmedlemskaber dækker det internationale medlemskab den person, som står som kontaktperson. Dette har betydning i forbindelse med deltagelse i den internationale konference.