LINKS

 

     hvad er AAC Netværk og grupper indenfor alternativ og supplerende kommunikation
ISAAC i  andre lande:

ISAAC International

Norge

Sverige

Tysktalende lande

England

Fransktalende lande

Canada

USA

Facebookgrupper:

ISAAC  Danmark

ISAAC Norge

ISAAC  international

Pine-D Danmark

Forening for brugere af kommunikationshjælpemidler

Apps til børn og  voksne med specielle behov

POOD Europe

International AAC Awareness Month

Gode  faglige  links:

Socialstyrelsen ViHS

Netværket ” Kommunikation.socialstyrelsen.dk 

Hjælpemiddelbasen
Alt om hjælpemidler til  borgere med funktionsnedsættelser

DTHS
Danske tale-, høre- og synsinstitutioner

Den europæiske handicapstrategi
Informationsfolder om “Den europæiske handicapstrategi”

Tavsgruppen.
Tværfaglig arbejdsgruppe som arbejder for udbredelse af AAC.

FN´s Handicapversion, rettet i dansk version november 2017

Hjemmeside med beskrivelse af early intervention af Janice Light og Kathy Drager
http://aackids.psu.edu
ASK-loftet
Fagstoff om kommunikasjon hos mennesker som helt eller delvis mangler tale

ASK- vejlederen

Intensive Interaction Danmark http://www.intensiveinteraction.dk

LITERACY FOR ALL.
A Community of Practice for Teachers of Students with Significant Disabilities

http://literacyforallab.ca