ASK og literacy - november 2022

Dine oplysninger:
Navn*
Arbejdsplads:
Gade:*
Postnr/by:*
Evt. EAN nummer: Evt. personref:
Email:*
Gentag mail:*
Mobilnr:
Seminar om ASK og literacy


Tid og sted
Pris
Tilmeldings-
frist

fredag 25. november 2022
kl. 8:30-16:30

Handicaporganisationernes hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
Medlem Isaac Danmark: 900 kr.
ikke-medlemmer: 1.100 kr.
17. november

Evt bemærkninger til tilmeldingen
(kost-ønsker m.v.)

Alle tilmeldte vil efter tilmeldingsfristen modtage bekræftelse på deltagelse via den oplyste e-mailadresse.

Ved afbud efter fristen betales fuld pris; deltagernavn kan ændres uden beregning.

Ændringer eller afbud meddeles til kasserer@isaac.dk.

Tilmeldingsfristen er overskredet.
Kontakt kasserer@isaac.dk for at høre om muligheden for eftertilmelding.