Seminar

30 års jubilæumsarrangement for ISAAC Danmark

Sæt kryds i kalenderen den 7. og 8. oktober

ISAAC Danmark markerer sit 30 års jubilæum ved at invitere til et todages seminar. Vi skyder Awareness Month i gang 7. og 8. oktober 2019 i Handicaporganisationernes Hus i Høje Tåstrup.

Gloria Soto er er hovedtaler begge dage om to forskellige emner;

Vi har været så heldige, at Gloria Soto har sagt ja til at komme, nogle af jer vil måske kunne huske hende fra ISAAC konferencen for nogle år siden, hvor der var begejstring over hendes oplæg. Hun er professor i specialpædagogik ved San Fransico State University.

 

 

Første dag, mandag, er temaet: ”Tosprogethed og ASK/AAC”.

Udover Gloria holder Lorna Bartram fra Sverige oplæg om emnet. Lorna er ansat ved DART i Göteborg. 

 

 

 

Anden dag, tirsdag er temaet: ”Hvordan kan man støtte udviklingen af personlige narrative færdigheder hos børn, som bruger ASK/AAC?”

Evnen til at skabe historier om ting, man har oplevet eller forestillet sig, er en vigtig del af et barns liv og udvikling. De stadig mere tilgængelige muligheder for selvskabte, egne film kan give ASK/AAC brugere nye redskaber til at tage del i samtaler og dele personlige historier. Dagen bliver et samarbejde mellem Gloria Soto og Mascha Legel fra Holland, hvor de fortæller om et fælles forskningsprojekt.

Mascha Legel vil gerne komme med tips til selv at komme i gang.

 

 

 

Læs programmet her: isaac-seminar-okt19.

Tilmelding her . Det er muligt at tilmelde sig begge dage eller een af dagene.

Af praktiske årsager i forbindelse med lokaleleje, oplægsholdere m.v. har vi været nødsaget til at forkorte tilmeldingsfristen til på torsdag den 12. september.