Temadage/Kurser

”Movements for Communication” er et 3-dages kursus omkring bevægelser til kommunikation og til betjening af teknologi. Børn, unge og voksne med bevægelses- og kommunikationshandicap er ikke blot udfordret kognitivt, men også fysisk, når de kommunikerer. Al kommunikation kræver bevægelse. På kurset lærer du om strategier og udredning i forhold til at støtte udviklingen af bevægelser for at opnå forståelig og selvstændig kommunikation. TAVSgruppen og ISAAC Danmark inviterer i fællesskab. Underviserne er fra CPEC i Melbourne. 21-23. sept. 2016 i Aalborg. 26-28. sept. i København.
Læs hele nyheden her: http://www.tavsgruppen.dk . Hent kursusflyeren HER  (Åbner ny side)

 

Kursusdag med Stephen von Tetzchner om Udfordrende adfærd og kommunikation.
PortraetrSvTHar du som fagperson eller pårørende oplevet magtesløsheden, hvis et menneske med udviklingshæmning udfører handlinger, som du oplever som udfordrende?
- handlinger som kan gøre det svært for personen at fungere socialt i situationen, eller ligefrem kan være til skade for personen selv eller omgivelserne.
- handlinger, som kan være svære at tackle og afhjælpe i situationen.
- handlinger, som kan være svære at klarlægge årsagen til, og dermed være svære at forebygge.
Ofte handler svære situationer om kommunikation eller mangel på samme.
Med denne kursusdag får du bud på en forståelsesramme og mulige indsatser.
Mandag d. 23. maj 2016 i København. Arrangør: ISAAC Danmark
Hent invitation her.