Nyt fra brugergruppen

ISAAC brugergruppen – en undergruppe i ISAAC bestyrelsen – er i fuld sving!

Næste arrangement er ASK-brugernes efterårssamling november 2022. Læs videre:

ISAAC’s bestyrelse har 25/5-2022 afholdt det første bestyrelsesmøde siden ISAAC konferencen 2022. Da vi nåede til punktet hjemmeside, tog vi fat på at få det, der stod om brugergruppen, ajourført. Brugergruppen har ikke sovet Tornerose søvn, siden der sidst blev skrevet om vores aktiviteter.

Brugermøde 2022

Vi er heldigvis kommet godt ud af Corona-hi, og oplevede stor tilslutning til brugeraktiviteterne på ISAAC-konferencen 2022. Det kunne vi tydeligt mærke til brugermødet på konferencen, hvor temaet var KUNST SOM KOMMUNIKATION.

Vi var taknemmelige for at kunne skabe en kunstudstilling i foyeren på konferencen, hvor de udstillende kunstnerne alle havde det til fælles, at de anvender alternative og supplerende kommunikationsformer. Mange af udstillerne deltog selv i brugermødet, og flere af dem også på hele konferencen. Vi i ISAAC bestyrelsen er utrolig taknemmelige for, at så mange valgte at dele deres tid og kunst med hinanden.

På brugermødet hørte vi et spændende oplæg af Frank Dalhoff, der demonstrerede sine kunstneriske evner på mangfoldig vis med brug af forskellige materialer og teknikker. Han fortalte også om, hvad det betyder for ham at arbejde med sin kunst. Frank Dalhoff, der selv har CP og bruger alternativ kommunikation, var til stor inspiration for de fremmødte og de online-deltagende ASK brugere. Vi var ovenikøbet heldige, at en ASK-bruger fra ISAAC-Sverige deltog i det fysiske møde og flere ASK-brugere fra ISAAC Norge deltog online.

Efterårssamling 2022

Da brugermødet var ved at nå sin afslutning, blev muligheden for en ISAAC efterårssamlings-weekend bragt på banen. Dette er et arrangement, som ISAAC tidligere har afholdt på Hou Søsports center, hvor temaerne bl.a. har været rejser, kærlighed og senest produktion af 2 korte film, der med et glimt i øjet viser nogle af de udfordringer, man som ASK bruger kan stå overfor.

Adspurgt på brugermødet 2022 gav deltagerne udtryk for, at det kunne være spændende at mødes, hvor der er mere tid til fordybelse, snak og samvær. Derfor arbejder vi i ISAAC-bruger­gruppen nu på, at muliggøre en efterårs-samling i 2022. Nu med et nyt fælles omdrejningspunkt, nemlig MUSIK.

Vi arbejder på at folde emnet ud med oplægsholder og workshops. Glæd jer til at høre nærmere.

Efterårssamlingen bliver weekenden d. 11.-13. november 2022 på Hou Søsportscenter. Vi håber, du har interesse og allerede nu vil sætte kryds i kalenderen.

I ISAAC brugergruppen glæder vi os til arrangementet.

ISAAC Brugergruppens fællesmail: brugergruppe@isaac.dk

Medlemmer:

Rikke Thomsen
Jeppe Forchhammer
Anne-Lise E. W. Laursen
Vibe Lund Jensen