Talking Mats virker / Talking Mats og ASK strategier i børnesamtaler

Talking Mats virker / Talking Mats og ASK strategier i børnesamtaler


10. maj 2021

Ida Mundt, Københavns Professionshøjskole; Lektor, Master i specialpædagogik

Talking Mats virker - men hvorfor?

Mange er enige om, at Talking Mats er et fortræffeligt værktøj til at sætte en ramme for, at mennesker med funktionsnedsættelser, ASK brugere, udsatte borgere og andre får en stemme. Værktøjet er udviklet i praksis og vurderet som effektivt i flere projekter. Men vi kan først nu pege på hvorfor det virker.
Med baggrund i et behov for at kunne anvende Talking Mats på diplomniveau, hvor vidensgrundlaget skal være åbenlyst i al praksisudvikling, og fordi Socialstyrelsen på deres hjemmeside angiver at dette værktøj ikke har et eksplicit teoretisk grundlag, tillod jeg mig at udvikle et teorigrundlag.
Jeg analyserede de enkelte delelementer anvendt i Talking Mats samtaler, og sammenlignede med anerkendte teorier inden for samtale, kompensation for funktionsnedsættelser, anerkendelse teorier samt kommunikations- og sprogteorier.

Talking Mats og ASK strategier i myndighedssamtaler med børn og unge med funktionsnedsættelser

De lovbestemte børnesamtaler, der skal afholdes i et udredningsforløb hvor børn og unge er involveret, bliver ofte ramt af undtagelsesprincippet. Man spørger ikke barnet, hvis man ikke tror at det har noget at sige eller evner at udtrykke sig. Borger Center Handicap i Københavns kommune har taget initiativ til at ændre denne praksis, ved brug af Talking Mats og ASK strategier.

Men der er benspænd. Der er omkring 15 paragraffer indenfor 3-4 lovgivninger i spil når en børnesag er i gang. I løbet af denne sag skal barnet eller den unge inddrages op til 5 gange. Men hvad er inddragelse og hvad nu hvis de ikke kognitivt eller sprogligt kan forstå hvad de bliver spurgt om, og hvad der foregår?

Oplægget er delt i to: dels at få øje på de faglige, kulturelle og juridiske benspænd der er når myndighedsområdet skal få øje på et barn som et helt lille menneske uanset udfordringer, og deres egen rolle i at etablere et rum hvor der kan samtales ud fra barnets præmisser - og dels udviklingsarbejdet; hvilke ord og begreber kan anvendes relevant i bekymringssamtaler, undersøgende samtaler og evaluerende samtaler.

Tilmelding via www.isaac.dk/tilmelding/webinar/.

Vis kalender