Sagsbehandlingskursus- Hjælpemidler, forbrugsgoder og mindre boligindretninger

Sagsbehandlingskursus- Hjælpemidler, forbrugsgoder og mindre boligindretninger

To dages kursus
14. juni 2023 15. juni 2023

Sagsbehandlingskursus med fokus på sondring mellem hjælpemidler, forbrugsgoder og sædvanlig indbo
Temaerne vil være arbejdsstole/ståstøttestole samt cykler, hjælpemotorer, elkøretøj og elkørestole

Kursuset vil derudover være en opdateringen på det nyeste inden for lovgivningen, herunder samspillet med Servicelovens § 117a, som træder i kraft 1. juni 2023

Læs mere her.

Vis kalender