Myths and Realities in AAC Service Delivery / Parent Coached AAC Language Intervention for Toddlers and Preschoolers

Myths and Realities in AAC Service Delivery / Parent Coached AAC Language Intervention for Toddlers and Preschoolers


9. juni 2021

MaryAnn Romski, Ph.D., Regents Professor of Communication, Psychology and Communication Sciences & Disorders; Rose Ann Sevcik, Ph.D., Regents Professor of Psychology; Georgia State University, Atlanta, Georgia USA.

På den internationale Isaac konference i Toronto i 2016 deltog to bestyrelsesmedlemmer i en workshop med Romski og Sevcik. Sjældent har 3 timer været så inspirerende. Deres beskrivelse og “punktering” af nogle seje myter på ASK området blev fremlagt med ildhu og humor. Vi var enige om, at de to måtte vi have til Danmark.

Desværre er det stadig sådan aktuelt, at fagfolk møder ofte myter, som f.eks. at sproget bedre kommer, hvis man ikke implementerer f.eks. en talecomputer og mange andre "false beliefs".

Dem prøver Romski og Sevcic at punktere på evidens-underbygget vis i deres første oplæg:

Myths and Realities in AAC Service Delivery

Myths are widely held but false beliefs. This presentation will provide an overview of myths that have hampered the use of AAC with both children and adults with disabilities. We will provide evidence to refute the appropriateness of these myths and present strategies for how to debunk them.

Deres andet oplæg omhandler, hvordan forældre inddrages i den tidlige ASK intervention, et oplæg Gunilla Thunberg også refererede til, under sit webinar i april:

Parent Coached AAC Language Intervention for Toddlers and Preschoolers

This workshop will focus on coaching parents to use AAC language intervention strategies with their toddlers and preschoolers. We will describe the role of receptive and expressive language skills, the importance of speech generating devices (SGD), the parents’ role, and protocols for implementing parent-coached augmented language interventions.

Tilmelding via www.isaac.dk/tilmelding/webinar/.

Vis kalender