KomIgang - for­æl­dre­kur­sus i kom­mu­ni­ka­tions­støt­te

KomIgang - for­æl­dre­kur­sus i kom­mu­ni­ka­tions­støt­te


30. august 2023

KomIgang er et kursus om kommunikationsstøtte og Alternativ og Supplerende Kommunikation (ASK) for forældre til børn med handicap,​ uden eller med begrænset talesprog.

Datoen er startdato:
Kurset foregår i en periode på 3 måneder, med 7 kursus dage af 2-3 timer.

Læs mere ved Kommunikationscentret region Hovedstaden

Vis kalender