IKT-uddannelsens workshopdag

IKT-uddannelsens workshopdag


16. maj 2023

Kom med til IKT-uddannelsens workshopdag 16. maj 2023
Vi byder velkommen til en dag, hvor kursisterne fra dette års IKT-uddannelse inviterer ind til en række af spændende workshops.

Dagen er afslutningen på kursisternes 11 måneders uddannelsesforløb, hvor der har været fokus på anvendelse og mestring af velfærdsteknologiske hjælpemidler til mennesker med omfattende funktionsnedsættelser.

Dagen består af en række workshops, hvor kursisterne fortæller om, hvordan kompenserende teknologier er kommet i anvendelse i deres daglige praksis. En anvendelse, hvor den enkelte borger kompenseres, og hvor det, der ellers ikke kunne lade sig gøre, bliver muligt gennem brug af relevante teknologier og pædagogiske overvejelser.

Dagen og oplæggene henvender sig til ansatte ved specialtilbud og bosteder, specialskoler, kursisternes kolleger og ledelse, familie og venner til personer med ovenstående problemstillinger, ansatte ved kommunale forvaltninger samt relevante brugerorganisationer.

Praktisk:
Dato: tirsdag d. 16. maj 2023 kl. 9-16
Pris: 200 kr. (inkl. forplejning)
Sted: På Kommunikationscentret - Skansevej 2D, 3400 Hillerød
Tilmeldingsfrist: den 2. maj.

Du tilmelder dig på vores hjemmeside via dette link: https://kc.hillerod.dk/kurser-og-uddannelse/ikt-uddannelsen/workshopdag/

Vis kalender