ASK intervention ved udfordrende adfærd / Hur får vi ASK att fungera i vardagen?

ASK intervention ved udfordrende adfærd / Hur får vi ASK att fungera i vardagen?


13. april 2021

Gunilla Thunberg, fil. Dr. i sprogvidenskab og docent i logopedi, DART Göteborg.

ASK intervention ved udfordrende adfærd

Udfordrende adfærd har en stærk relation til kommunikation – eller det er faktisk kommunikation. Gunilla fortæller om forskning omkring en intervention, med henblik på både at forebygge og reducere udfordrende adfærd, med særlig fokus på ASK baseret intervention. Hun fortæller også om Dart´s model for at arbejde med udfordrende adfærd hos personer med omfattende kommunikationsvanskeligheder og giver eksempler fra praksis.

Hur får vi ASK att fungera i vardagen?

Kommunikation är viktigt och ett grundläggande beteende för oss människor. Att införa ASK i samspel är en utfodring då det innebär att förändra beteende. Vad vi vet utifrån forskning - både implementeringsforskning och AKK-forskning.

Tilmelding via www.isaac.dk/tilmelding/webinar/.

Vis kalender