IAKM sommerskole

”Frihed i tanke, kommunikation og handling”

– En sommerskole for børn med forskellige handicaps.

IAKM-DK er en landsdækkende forening, som der arbejder på tværs af forudsætninger, diagnoser og handicaps. Et af vores flagskibe er en sommerskole for familier med børn, der har forskellige handicaps, men har de sproglige udfordringer til fælles.

Sproget er indgangsbilletten til fælleskab og delagtighed i samfundet. Alle mennesker bør opleve følelsen af fællesskab og sommerskolen lægger netop vægt på at opbygge fællesskab på tværs af forudsætninger og handicaps. Sommerskolen bringer barnet i centrum for at sikre det unikke i hvert barn. Alle har forskellige ressourcer og udfordringer, så tilgangen til barnet er vigtig for at motivere og drive barnets udvikling og trivsel.

Sommerskolen bygges op over et dagsskema med foredrag om dagens sproglige tema, individuel vejledning samt forskellige sproglige, pædagogiske og sociale aktiviteter, der alle har til formål at styrke de deltagende på sommerskolen.

Foreningens erfaringer er, at sommerskolen er med til at uddanne netværket for at styrke barnets ressourcer og lyst til læring. De deltagende gives muligheder for at få kompetencer, så de føler empowerment til barnets sproglige og mentale udvikling.

Læs mere her eller på foreningens hjemmeside www.iakmdk.dk.