ISAAC Danmark generalforsamling 2021

Generalforsamlingen 2020 afholdes online.

Generalforsamlingen 2021 afholdes ved brug af Zoom.

Generalforsamlingen er åben for både medlemmer og ikke-medlemmer, men af hensyn til den tekniske afvikling skal man tilmelde sig på forhånd.Dagsorden for ordinær generalforsamling.

1. Valg af ordstyrer, referent og 3 personer til et stemmeoptællingsudvalg.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af regnskab.
4. Indkomne forslag. Herunder bekræftelse af vedtægtsændringer.
5. Fastlæggelse af budget, herunder medlemskontingent.
6. Valg af bestyrelse, herunder af formand, sekretær og kasserer.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Forslag til pkt. 4 skal være sekretæren i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Send forslag til Margit Grønkjær på margit99@gmail.com, senest den 15. februar.

Materiale til generalforsamlingen.

2. Bestyrelsens beretning for 2020.
3 Regnskab 2020.
4. Forslag til vedtægtsændringer.
Ændringerne blev vedtaget på generalforsamlingen 30.11.2020 og skal bekræftes, inden de træder i kraft.
5. Forslag til budget 2021, herunder fastlæggelse af kontingent.
6. Kandidatliste bestyrelsesposter.


Deltagere.


Valg og afstemninger.

Ifølge vedtægterne kan der ikke stemmes via fuldmagt, så hver deltager i generalforsamlingen har en stemme.

Alle medlemmer, der er tilmeldt generalforsamlingen, modtager pr. mail et kontrolnummer.
Med dette kontrolnummer kan man stemme i de enkelte valg og afstemninger.

Stemmes der mere end een gang med et kontrolnummer på samme afstemning, medregnes kun den sidst afgivne stemme.


Knapperne bliver aktive, efterhånden som de skal bruges.

 
Resultat af afstemninger.
 All logos and trademarks in this site are property of their respective owner.
© 2020 by Isaac Danmark