Forskningsprojekt – stemmens sociale betydning

Kunne du tænke dig at deltage i et forskningsprojekt om stemmens sociale betydning?

Vi er ved at lave et forskningsprojekt, hvor vi undersøger hvad det vil sige at have en stemme – samt hvordan det opleves at anvende Alternativ og Supplerende Kommunikation (ASK). Hvilken betydning har det at kunne kommunikere, og indgå i sociale fællesskaber?

Projektet indgår som et led i en større undersøgelse af stemmens betydning, og laves med henblik på at skrive et kapitel til en bog om stemmen, skrevet af Jonathan Cole, læge og professor ved universitetshospitalet i Dorset, England.

I den forbindelse søger vi personer, der har lyst til at deltage i et interview, hvor du i en tryg og uformel atmosfære har mulighed for at undersøge og diskutere betydningen af netop den kommunikationsform, du bruger. Det er vigtigt for os at understrege, at vi ønsker at skabe de bedste rammer for at netop du kan komme til orde på dine egne præmisser – uanset hvem du er.

Alt hvad du ytrer behandles selvfølgelig fortroligt.

Interviewet vil være et led i et forskningsprojekt, hvor vi undersøger betydningen af at have forskelligartede betingelser for at kommunikere ved stemmens brug.

Send os en mail (til mm@enactlab.com) med dit fulde navn og telefonnummer. Så kontakter vi dig for at aftale nærmere vedrørende tid og sted for interviewet.

 

Med venlig hilsen

Jacob Nossell, Martin Merrild, Jonathan Cole, Kristian Martiny, Malthe Sandbye & Stine Krutika Nielsen.

 

Hvem er vi?

Vi er en lille gruppe af forskere og kommunikatører, der sammen arbejder for at styrke handlekraften blandt forskellige samfundsgrupper. Læs mere om hvem vi er på Enactlab.com