Tidligere brugersamlinger

ISAAC Danmark  –  3. brugersamling 7.-9- oktober 2016.

Vi følger op på succesen fra de 2 foregående år og følger op på brugermødet på ISAAC konferencen i år.
Vi håber at se gamle kendinge og nye deltagere.

Målgruppe: Unge og voksne, som er brugere af alternativt kommunikationsudstyr – f.eks. talecomputer og/eller kommunikationstavle/bog.

Hent invitation HER

Hvad er “Brugermøde” og “Brugersamling”. Du er ikke forvirret, hvis du læser denne: Brugermøde og brugersamling er  for dig der bruger ASK.

Brugersamling

ISAAC har 3 gange været medarrangør af den årlige landsdækkende brugersamling for unge og voksne brugere af alternativt kommunikationsudstyr.
Den er et forum til at være sammen og skabe netværk, drøfte emner og udveksle erfaringer omkring kommunikationsudstyr.

I 2015 deltog ISAAC Danmark i det europæiske PINE-D projekt, om hvordan mennesker med komplekse handicap kan deltage i demokratiske processer.
Brugersamling 2015 blev rammen om den danske del af projektet hvor deltagerne bl.a. drøftede hvilken betydning EU har for borgere med handicap, og hvordan man som kommunikationshandicappet kan få indflydelse på, hvad der sker i EU.
Herudover var der erfaringsudveksling omkring brug af kommunikationsudstyr og diskussioner omkring forskellige emner, der optog deltagerne – f.eks. hvordan man rejser, når man er handicappet. Diskussionerne foregik på deltagernes præmisser – dvs. med god tid til at få noget sagt på talemaskinen.”
Samlingen, der foregik over flere dage, gav endvidere god tid til socialt samvær. ”

Se  FILMEN   om brugersamling 2015.

Se  FILMEN   om brugersamling 2015 – med engelske undertekster

Den 3. brugersamling blev holdt d. 7. – 9. oktober 2016
Se invitationen og få et indtryk af weekendens program  HER .

Jeppe Forchhammer, der var både deltager og oplægsholder på brugersamlingen, har skrevet om sine indtryk.
Læs hele Jeppes indlæg HER


😀  Tak til Jascha Fonden og Vanførefonden for støtten til brugersamlingen.
Brugersamling har kunnet lade sig gøre, fordi vi gennem alle årene har modtaget økonomisk støtte til afviklingen fra Jascha fonden og Vanførefonden.

jascha-fonden-logo1

 

logo_vanforefonden-1

Vi er  glade for at invitere til ” Brugersamling”, Lørdag den 3. oktober 2015 på Egmonthøjskolen.

Temaet for Brugersamlingen er  ” EU”.

Du kan hente invitationen HER


pine_d_lBrugersamling på Egmonthøjskolen 2.-4. oktober 2015

For anden gang arrangerede ISAAC i samarbejde med Emmy Kjellmann brugersamling på Egmonthøjskolen. På baggrund af ønsker fra deltagerne var arrangementet nu rykket fra at ligge på to hverdage til at lægge på en forlænget weekend fra fredag og til søndag. Så skulle ingen tage alt for mange dage fri fra skole, studie eller arbejde for at komme afsted.

14 deltagere havde i år tilmeldt sig brugersamlingen. En del var gengangere fra sidste år, men der var også flere nye ansigter til stede. Fredagens program startede med en præsentation af deltagerne. Derefter var der gennemgang af 2 personlige kommunikations opsætninger for at illustrere, hvor forskellige sådanne kommunikationsprogrammer kan være, og hvilke funktioner i et program, den enkelte bruger anvender i  dagligdagen. Efter denne del var der opdeling i to grupper, der hver kunne fokusere om henholdsvis brug af Tobii/Communicator og Rolltalk/Rolltalk Designer. Det blev erfaringsudvekslet, talt om support, nye ønsker til software osv. Om aftenen holdt Jeppe Forchammer et oplæg om at kunne kommunikere uden hjælpemidler dvs. ved brug af kropssprog og nært kendskab og fortrolighed med hjælperne. Det er noget, han selv anvender meget, når han er ude at rejse. Jeppes oplæg gav stof til eftertanke og der blev spurgt flittigt ind til praktiske forhold i forbindelse med Jeppes rejser.

Lørdag var sat af til PINE-D projektet. Dagen startede med et oplæg om EU af jounalist Kaare Skou, som jo er tidligere politisk redaktør på TV2 nyhederne og derfor har et ret godt kendskab til EU’s historie, politik mm. Kaare fokuserede en del på den historiske baggrund for udviklingen af EU, hvilket blev lidt langhåret for nogen. Kaare blev efterfulgt af ???, som kom med et oplæg om handicappedes job muligheder. Med disse to oplæg i baghovedet var der efter frokost diskussioner i mindre grupper. Deltagerne forsøgte at forholde sig til, hvad EU er for en størrelse, om EU er vedkommende, når man bor i Danmark, om handicappede kan komme til orde og har mulighed for at deltage i samfundsdebatten i det omfang, den enkelte ønsker. Vi drøftede, om der er adgang til de rette hjælpemidler, om der bliver gjort nok for at gøre materialer og tekster omkring politik tilgængelige på forskellig vis eks. med oplæsningsmulighed, tegnstøtte osv. Det var en lang dag med lidt tungt indhold, men de fleste var engagerede og deltagende – særlig når gruppearbejdet skulle laves. Om aftenen var der festmiddag og hyggeligt samvær. Søndag var der brunch og mulighed for besøg i Vandhalla for dem, der havde lyst til det. Det var endnu en gang et fint arrangement med god energi, så der er næppe tvivl om, at arrangementet er kommet for at blive. Næste gang bliver det uden et bundet EU tema. Ideen med et tema var dog en god idé. Det vil der blive arbejdet videre med til brugermødet i marts 2016, som indgår som en del af ISAAC konferencen.

Er man interesseret i at høre mere om PINE-D projektet, eller ønsker man at give sin mening til kende om handicappedes vilkår i Danmark eller EU, så er der mulighed for dette på Facebook siden PINE-D Danmark. Der har ikke været så stor aktivitet på den side, og det er lidt ærgerligt, da netop Facebook gruppen er en del af projektet, tænkt som en let tilgængelig, moderne platform, som skulle gøre det nemt for alle at deltage og komme til orde.

For at lave noget dokumentation fra arrangementet blev der lavet en lille film på ca. 5 min., som formentlig kommer til at ligge på ISAACs hjemmeside på et tidspunkt.EUCitizen

Dorte Aggerlin