Bestyrelsen

Ida Mundt, Formand
Københavns Professionshøjskole
Tagensvej 18
2200 København N
Tlf. 29 67 12 20
IM@kp.dk
Ulla Sir Eichenauer, Redaktør ISAAC Nyt
Kommunikationscentret Region Hovedstaden
Rygårds alle 45
2900 Hellerup
Tlf. 60 16 88 64
ulla.eichenauer@gmail.com
Vibe Lund Jensen, Pr-gruppe, kontakt vedr. hjemmeside, Brugersamling
Ungdomsudannelsescenter Maglemosen
Magleparken 1
2750 Ballerup
Tlf. 23 88 89 14
vibjen64@gmail.com
Gert Krabsen, Fungerende kasserer
Grenen 15
9260 Gistrup
Tlf. 96 36 47 90
kasserer@isaac.dk
skat
Tanja Damgaard Christiansen, Sekretær, konferencegruppe, hjemmeside og Facebook
Tobii Dynavox
Tanja.Christiansen@tobiidynavox.com
Tlf. 29 88 07 99
Rikke Bloch Thomsen, audiologopæd, Brugersamling
Industrivej 1 C
6630  Rødding
Tlf. 22 76 28 78

rikketh2004@hotmail.com

Rikke_Bloch-Thomsen
Anna Voss, Nordisk repræsentant og Konferencegruppe
Teknologi i Praksis
MarselisborgCentret,
P. P. Ørumsgade 9-11, Bygning 3, 1.sal
8000 Aarhus
Tlf. 78 41 44 86
akv@teknologiipraksis.dk
 
Jeppe Forchhammer, ASK-bruger, PR-gruppe, Brugersamling
Foredragsholder, oma.
Jeg er 31 år, spastiker og øjenstyringsbruger.
jeppeforchhammer@gmail.com
Anne-Lise E. W. Laursen, suppleant, PR-gruppe, Brugersamling
Ph.d.-studerende DPU,
Pædagogisk Psykologisk vejleder
Center for Rett Syndrom
Tlf.: 26 82 04 98
annelise_laursen@hotmail.dk
Helene Leismann, suppleant, Konferencegruppe
Ergoterapeut og projektmedarbejder
Storebæltskolen
Storebælts Erhverspark 1
4220 Korsør
Tlf. 28 74 23 02
heles@slagelse.dk