ARKIV

Her finder du tidligere nyheder og opslag


Velkommen til ISAAC KONFERENCEN 12. og 13. marts 2018

Vi glæder os over igen i år at kunne byde jer på et varieret program med kvalificerede oplæg fra ind- og udland.

Som sædvanligt veksler programmet mellem fælles oplæg, valgtemaer og miniseminarer.

Desuden er der brugersamling for brugere af ASK. (se program senere)

På valgtemaer og miniseminarer (forhandleroplæg) har du mulighed for at vælge efter interesseområde.

I år har vi valgt et større lokale, fordi der har været mange deltagere de sidste år. Det ligger desuden i stuelokalet og er mere tilgængeligt for kørestolsbrugere.

EARLY BIRD RABAT: Tilmelding før  15. januar giver rabat i deltagergebyr.

Sidste tilmeldingsfrist 12. februar

Se Konferenceprogram

Tilmeld dig her

KH konferencegruppen


Velkommen til brugermøde 2018 på ISAAC konferencen 12. marts

Se programmet for brugermødet på ISAAC konferencen her:

Program for brugermøde 12.3.18

Vi vil rigtig gerne have brugere med på hele konferencen (12. 0g 13. marts) så her ser du hele konferenceprogrammet, vi synes vi giver mange valgmuligheder og et varieret program:

Konferenceprogram.2018

Hvis du har spørgsmål kan du henvende dig til Stella Thomsen : 51 50 29 69

I år skal du selv tilmelde dig til brugermødet !

Det sker her:

Tilmeld

På valgtemaer og miniseminarer (forhandleroplæg) har du mulighed for at vælge efter interesseområde.

I år har vi valgt et større lokale, fordi der har været mange deltagere de sidste år. Det ligger desuden i stuelokalet og er mere tilgængeligt for kørestolsbrugere.

Sidste tilmeldingsfrist 12. februar

KH ISAAC


Indtryk fra Kommunikationskarnevallet 2016

Årets hovedtema var OVERGANGE.
På ”Den Västsvenska kommunikationskarnevalen1
” satte svenskerne som altid fokus på et centralt tema.
Denne gang overgange – eller på svensk övergångar.

Læs her

 

 


Høringssvar
Socialstyrelsen har efterspurgt bruger- og interesseorganisationers forslag til målgrupper, som vurderes at have behov for højt specialiseret viden og indsatser på social- og specialundervisningsområdet.
ISAAC har skrevet et høringssvar til Socialstyrelsen om behovet for at ”mennesker med komplekse kommunikationsbehov” bør defineres som en målgruppe med disse behov.
Læs høringssvaret her.


Indtryk fra den norske ISAAC-konference.
Læs fyldigt indtryk fra den norske ISAAC-konference i april, hvor Margit Grønkjær og Emmy Kjelmann deltog. De fortæller her bl.a. om Janice Murray’s 2 oplæg om “sprogudvikling, literacyog ASK”, samt “executive funktioner og ASK”. Signhild Skogdals oplæg om “Læringgennem samhandling”. Juliet Goldbart om Evidence based Practice in Relation to Children with Communication Impairment. Og meget andet. Læs her


Film om ”Brugersamling 2015” – bl.a. med EU på programmet

I 2015 deltog ISAAC Danmark i EU-projektet ”PINE-D”. Et projekt om hvordan mennesker med komplekse handicap kan deltage i demokratiske processer. Brugersamling 2015 blev rammen om projektets danske del. Deltagerne drøftede bl.a. EU´s betydning for borgere med handicap, og hvordan man som kommunikationshandicappet kan få indflydelse på, hvad der sker i EU.  Det hele indgik i en rapport til EU.

Brugersamlingen bød også på erfaringsudveksling om kommunikationsudstyr, diskussion af emner, der optog deltagerne – f.eks. at rejse, når man er handicappet.

Det var på deltagernes præmisser med god tid til at få noget sagt på talemaskinen og tid til socialt samvær.

Se  FILMEN   om brugersamling 2015.

Se  FILMEN   om brugersamling 2015 – med engelske undertekster


Kursus: ”Kommunikation og samspil med mennesker med multiple funktionsnedsættelser”. Kurset formidler viden og værktøjer til at kvalificere og udvikle samvær og kommunikation. 3 moduler á 2 dage, start 10.-11. marts 2016. UCL -University College Lillebælt.
LINK


Efteruddannelse om Alternativ og Supplerende Kommunikation (ASK) i den logopædiske praksis. For fagfolk med bachelor el. kandidatgrad i Logopædi/Audiologopædi. Udbyder Syddansk Universitet 5. ECTS-point. Start 6.4.2016.   LÆS MERE
Website: www.sdu.dk


Teknologikonferencen 2016 d. 28.4.2016 handler om teknologi til børne- unge-specialområdet. Læs mere: www.teknologikonference.dk

 

”Fra oplevelse til kommunikation”
Ny bog af TAVS-gruppen.
En guldgruppe af ideer til praksismiljøer til mennesker med komplekse kommunikationsbehov. Bogen beskriver 4 aktivitetsprojekter med oplevelser og meningsfuld kommunikation fra idé til gennemførelse og evaluering.
NB: Deltagende institutioner og privatpersoner på ISAAC-konferencen i marts 2016, får et gratis eksemplar, hvis de ikke allerede har anskaffet bogen.

Derudover distribueres bogen til fremstillingspris via HandiKram. Prisen er 200 kr. + moms/ forsendelse.


Kronik fra weekendavisen 15.01.16 skrevet af retorikstuderende Alberte Zacho om mødet med multihandicappede og terminalt syge børn på en døgninstitution.
Læs den her ! ( pdf)

 

Sverige kalder! Södre Regionens Kommunikationscentrum (SÖK) afholder mange spændende kurser i AKK (svensk udtryk for ASK) her i foråret. Kurser i Bliss, Grafisk AKK (GAKK), Tegnstøttet AKK (TAKK), tidlig AKK med mere. Kurserne afholdes i Malmö-området . Læs her: GAKK-seminarium 21 april inbjudan 2016.   Kurser i foråret 2016 . Website: www.sokcentrum.se


Foredrag med Susan Norwell den 2. februar i Odense.
Hun har i mange år arbejdet med autister og alternativ kommunikation, men de seneste år har der været et flertal af piger med Rett syndrom i hendes praksis. Hun tror meget på teknologiske løsninger, med øjenstyring, men har altid kombineret det med low tech også. Hun er en meget livlig, letforståelig og inspirerende oplægsholder. Tilmelding på Landsforeningen for Retts hjemmeside www.rett.dk


Dansk vejledning til “GoTalkNow”


PD-modulet “Komplekse kommunikationsbehov og funktionsnedsættelser” er nu åbent for tilmelding. Start 8.2.2016 på UCC Professionshøjskolen i København. Modulet havde sin “debut” i forårssementret i 2015 med stor succes. Læs her om modulet

[box type=”info” “box style=”rounded”]Dronning Margrethes 75 års fødselsdag

I anledning af Hendes Majestæt Dronningens 75 års fødselsdag kan varmt anbefales en video, hvor Dronningen besøger Vestermarkskolen i Aars. Videoen har mange gode ting at sDronning_Mnakke om, fx eskorte med politimotorcykler, den røde løber rullet ud, modtagelses-blomsterbuketten overleveret af elev, besøg i klasse der bruger mange former for kommunikation, den kunstinteresserede dronning ser på elevernes kunst i skolegården, eleverne synger for hende…Link til indslaget [/box]

 

Bestyrelsens beretning  2014/2015beretning
Formand, Birgitte Brandt, fremlagte bestyrelsens beretning på kongressen.

Du kan læse beretningen: HER 

[box type=”info” “box style=”rounded”]ISAAC konferencen 2015
Tak til alle deltagerne på konferencen.  Vi glæder os allerede til næste års konference.  Husk venligst at evaluere konferencen via det link, vi har sendt dig pr. mail.  Så har vi mulighed for at gøre det endnu bedre næste år.

Kursus

Se billeder fra konferencen.
Oplægsholderne har stillet deres materiale til  rådighed for ISAAC.
Du  finder oplæggene fra dette og de sidste års konferencer  HER.[/box]

[box type=”info” “box style=”rounded”]High tech eller low tech?

Pap eller øjenstyring af computere? Det var et tema for det sidste oplæg på ISAAC konferencen og også for oplægget om øjenstyring i valgtemaet.
Det er tydeligt, at forældre bliver skuffede, hvis de kun får paptech. Og forældre er nøglen til børnenes kommunikation både på kort og langt sigt. Her er et bud: Vi må bruge begge dele samtidtig, hvis det skal være en ideel løsning.

Margit Grønkær (ISAAC bestyrelsesmedlem og speciallærer på Kirkebækskolen) har på ASK-uddannelsen skrevet opgaven: Kunsten at jonglere
Arbejder du med  kommunikation på specialskole eller er forælder, er denne opgave spændende og lærerig for dig.[/box]

[box type=”info” “box style=”rounded”]Også ASK-brugere har brug for at kunne snakke om aktuelle begivenheder

To bestyrelsesmedlemmer i ISAAC Frankrig har lavet symbolsider som de bruger til at forklare om de forfærdelige begivenheder i Paris. Originalerne kan ses på www.isaac-fr.org.
Vi har fået lov til at give dem videre.
1. Lavet i Makaton (sort-hvide enkle symboler) af Marielle Lachenal
2. Lavet i Arasaac af Elisabeth Negre
3. Lavet i Arasaac af Elisabeth Negre og tænkt som en tavle man kan pege på – uden tekst

Edda Medici har i de to med tekst tilføjet danske undertekster.
[/box]

Minister

[box type=”info” “box style=”rounded”]ISAAC i kontakt med ministeren og Socialstyrelsen

I efteråret har ISAAC haft kontakt med Socialminister Manu Sareen. Vi har gjort opmærksom på de behov mennesker med komplekse kommunikationsbehov har og opfordret til at iværksætte de anbefalede projekter fra sidste års rapport udarbejdet af en tværfaglig arbejdsgruppe nedsat af Socialministeriet.
[toggle title_open=”Luk her ” title_closed=”Læs mere ” hide=”yes” border=”yes” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Read More” read_less_text=”Read Less” include_excerpt_html=”no”]

Vi har ligeledes opfordret ministeren til at rette den alvorlige oversættelsesfejl af AAC i den danske udgave af FN’s Handicapkonvention, hvor AAC oversættes med “forstørrende og alternativ kommunikation” i stedet for det korrekte “alternativ og supplerende kommunikation”.

I sit svar på ISAAC’s 1. henvendelse fortæller ministeren om forskellige nationale tiltag, hvor kommunikationsområdet naturligt bør tænkes ind. I forhold til at handle på oversættelsesfejlen var der tydeligvis ikke tegn på tiltag fra ministeriets side, og derfor brug for et fortsat benarbejde fra ISAAC’s side mhp. rettelse af fejlen.
I januar 2015 sendte vi derfor en fornyet henvendelse om rettelsen til ministeren, denne gang med cc til Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet samt Det Centrale Handicapråd, Institut for Menneskerettigheder og 2 relevante kontorer i Socialministeriet/Socialstyrelsen, hvor ISAAC samtidig anerkender, at kommunikationsområdet er meget komplekst, dækker bredt i ansvarsområder og at vi derfor ønsker at invitere til fælles indsats.
D. 17.3.15 fik vi et meget kortfattet svar på vores 2. henvendelse, fra en medarbejder i Socialministeriets kontor for handicap. Af svaret fremgår, at ministeriet ikke er indstillet på at skulle rette oversættelsesfejlen. Vi har nu lagt hovederne i blød for at finde nye veje til at blive hørt og forstået, fordi vi mener (i enighed med Sverige og Norge) at det er afgørende for mange ASK-brugeres grundlæggende rettigheder at oversættelsesfejlen rettes.

Bestyrelsen har desuden for nylig været i dialog med kontorchefen for Socialstyrelsens kontor for kommunikationshandicap, sjældne handicap og specialundervisning. Vi har delt tanker om, hvad der rører sig på kommunikations¬området i øjeblikket, og aktuelt er vi i gang med at planlægge praktikbesøg hos nogle af bestyrelsens medlemmer for 2 nye medarbejdere i fagkontoret.
[/toggle]

[/box]

[twocol_one]

[box type=”info” style=”rounded”] Artikel i  “Ergoterapeuten” om  “Det oversete problem“, handicappedes kommunikation. Journalist Karen Kjærgaard har interviewet ISAAC’s Formandformand Birgitte Brandt, som stiller spørgsmålet: “Kan det ikke gøres lidt bedre ! [/box]

[/twocol_one] [twocol_one_last]

[box type=”info” style=”rounded”]Kommunikationskarnevalen
2014 i Gøteborg.

KommunikationkarnevalAnna Voss, Vibe Lund og Stella Thomsen fra ISAAC deltog i konferencen.
Læs fyldigt indtryk her

[/box]

[/twocol_one_last]

 

[box type=”info” “box style=”rounded”]Læs her om Kommunikationskarnevalen i Göteborg i juni 2015. Hovedtemaet var ”AKK och flerspråkighet”. Et højaktuelt tema i en verden stadig flere flersprogede. Vibe Lund Jensen og Stella Thomsen deltog for ISAAC.

Læs fyldigt referat her [/box]

Kursus i Picto Selector.
Institut for Syn  og Hørelse, Aalborg,  holder den 27.05.15 kursus i programmet. Målgruppen er  fagprofessionelle der arbejder med symboler som støtte for struktur og  kommunikation.

Sidste tilmeldingsfrist den 15.05.15.

Se programmet her


Kommunikationscentret i Hillerød har lavet en julekalender for folk som arbejder med billedkommunikation. Du får dagligt nogle tips til hvordan du kan arbejde i programmet Picto Selector

[button link=”http://www.kc-hil.dk/viden-og-formidling/picto-selector-julekalender-2014.html” size=”small” bg_color=”red” window=”yes”]Kom. Center Hillerød[/button]


Sådan kan man kommunikere uden talesprog

Selvom man ikke har et talesprog, kan man godt kommunikere. Det kan man se i fem små film med den 60-årige Frank Dalhoff. Filmene er lavet som inspiration for andre i samme situation. Se filmene her


Rapporten ”Mennesker med komplekse kommunikationsbehov – en analyse af tilbud og barrierer for indsatsen på området” peger på stort behov for fokus og forbedringer på området og anbefaler konkret 3 større projekter til en start.

Download rapporten her – eller køb den trykte rapport. Skriv til: kasserer@isaac.dk.


“Jannis liv – om at bryde ud af isolation og afhængighed”
Janni kan ikke tale, men udtrykker sig via en bliss-kommunikationstavle, en kommunikationsbog, og en øjestyret computer.
Janni fortæller om sit liv, som både indeholder dejlige minder, men også vidner om, hvordan det er blive overset og stemplet som retarderet, fordi man ikke kan tale.
Bogen kan købes ved henvendelse til Janni Roldsgaard mail: janniroldsgaard@gmail.com – prisen er 50 kr. + forsendelse


Kender du den webbaserede “Ordbog over dansk tegnsprog”? Find den på adressen: www.tegnsprog.dk

Ordbogen findes desuden i en særlig udgave til smartphones: www.m.tegnsprog.dk Ordbogen er ikke kun brugbar til folk der bruger tegnsprog, men også til folk der bruger tegn til tale. Ordbogen er udviklet af Center for tegnsprog, UCC.


Kender du Karlstadmodellen?
Læs mere: www.karlstadmodellen.se IAKM-DK er en forening, der udbreder viden om Karlstadmodellen. Foreningen har mange aktiviteter. Læs mere: www.iakm.org.


Kommunikationscentret i Herning har lavet en Facebook side om “Handicapteknologi


Læs artikel i “Folkeskolen.dk” om efterspørgsel på læreruddannelse i AAC