Velkommen til Isaac

ISAAC konferencen som webinar.


Så er der sat datoer på de sidste webinarer, nemlig:

  • MaryAnn Romski, & Rose Ann Sevcik, Myths and Realities in AAC Service Delivery / Parent Coached AAC Language Intervention for Toddlers and Preschoolers, 9. juni
  • Anne-Lise Ettrup Wahlun Laursen, ASK og identitet, 14. september
  • Kristine Pedersen, Talking Mats som redskab i samtaler med mennesker med demens, 6. oktober
  • Tom Griffiths, Eyes on Communication, 9. november

Konferencen 2020 blev som bekendt aflyst pga. Corona restriktioner.

Vi oplevede stor opbakning i tilmeldinger. Det tager vi som udtryk for, at mange fandt de udbudte oplæg relevante, og i denne webinarrække kommer en del af dem. Se kalenderen her på siden og på ISAAC’s facebook.

Hent flyer om webinar-rækken

Vi lægger ud med:

”Børn med CVI og Kommunikation i praksis”

Helle Sohn og Trine Berg Adelgaard, CKV i Odense, mandag d. 8. marts kl. 14.00-15.00

CVI (Cerebral Visual Impairment ) er den hyppigst forekommende synsnedsættelse hos børn med multiple funktionsnedsættelser. Ofte har denne gruppe af børn normale øjenforhold, men de har et dårligt funktionelt syn. Det vil sige, at de har udfordringer med at adskille, bearbejde og forstå, det de ser.

Hvad kendetegner børn med CVI, hvordan kan man arbejde systematisk med børnene, således at de udvikler deres funktionelle syn – hvordan kan man opbygge et kommunikationssystem som tager hensyn til barnets CVI problemer?


Indkaldelse til generalforsamling 2021.

Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling 2021.

Generalforsamlingen afholdes on-line

Tirsdag den 16. marts kl. 15:00.

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

  Læs mere her,


Kontingent 2021.

Regningerne for kontingent 2021 udsendtes i midten af januar. For alle institutioner m.v. sendes en EAN-faktura, øvrige medlemmer vil modtage fakturaen via e-mail eller som papirpost.

Efter næsten 10 år med uændrede kontingentsatser besluttede generalforsamlingen i november 2020 en kontingentforhøjelse på ca. 10% for at styrke foreningens økonomiske fundament efter et par vanskelige år. 

2020 var et vanskeligt år for ISAAC Danmark. Den aflyste konference betød en stor ekstraudgift og manglende indtægter fra deltagerbetalingen. Det er derfor vigtigere end nogensinde, at alle medlemmer fortsat støtter op om foreningens arbejde – og nye medlemmer er altid velkomne!

Uden medlemmer – ingen forening – ingen arrangementer – ingen indflydelse


Kommunikativ tilgængelighed 

De unge ASK brugere, som deltog i  ISAAC Danmarks efterårssamling ønskede i deres filmproduktion at sætte fokus på, hvor svært det kan være at blive mødt og forstået af mennesker uden kendskab til kommunikationshandicap. De unge oplever absurde situationer, hvor de bliver overset. I filmene forsøger de at vise problemet med et glimt i øjet.

Der er brug for en større forståelse i samfundet af, hvordan mennesker uden talesprog skal kommes i møde i et ligeværdigt samspil.

Filmene kan ses herunder og på ISAAC Danmarks Facebookside.

ISAAC Danmarks formål er at udbrede kendskabet til alternativ og supplerende kommunikation ikke kun til fagfolk, men også mere bredt i samfundet.

Dette symbol er et britisk forsøg på at udbrede et symbol for kommunikativ tilgængelighed svarende til det kendte kørestolssymbol som varsler fysisk tilgængelighed. Målet er, at det bliver lige så genkendeligt i offentligheden.

 

På værksted

sted

 

 

Det britiske projekt uddanner virksomheder til at lære basale færdigheder i kommunikation med mennesker, der bruger ASK.

De bruger den simple huskeregel ”TALK”

T: Time, (tag dig tid)

A: Ask (Spørg personen ikke hjælperen)

L: Listen (lyt og læg mærke til kropssprog).

K: Keep trying (Bliv ved, til I forstår hinanden)

 

At øge den offentlige opmærksomhed og forståelse for kommunikative vanskeligheder, mener vi i ISAAC kan hjælpe med at reducere social isolation og forbedre livskvaliteten for mennesker, som oplever disse vanskeligheder på egen krop.

 

Del gerne filmene på jeres egen Facebookside.

 

Porcelænsmaling

 

 


Markedsplads

Den aflyste konference betød, at firmaerne, der skulle udstille på markedspladsen, gik glip af en mulighed for at møde deres kunder og præsentere nyt.

Derfor har vi lavet en liste med kontaktoplysninger m.v. på firmaerne. Find den her.

Nogle af firmaerne har i stedet lavet en videopræsentation eller et webinar. Find link til dem i artiklen.


Coronavirus og ASK

Flere steder er der arbejdet med symbolkommunikation til forståelse af, hvordan man skal forholde sig til corona virus’en og hvad det betyder for vores hverdag. Der er lavet både kommunikationssider og sider til struktur. Vi samler de links vi får kendskab til i boksen til højre.

 

 

 


Kommunikation på Sølund festival

Emmy Kjelmann, Hanne Juul Jensen og Rikke B Thomsen udarbejdede i 2019 PODD-inspirerede kommunikationstavler til brug på sommerens musikfestival. 7 sider med lister på bagsiden til bandnavne, autografer m.v.. De kan findes her: musikfestival.zip

TV2 Østjylland havde 12. juni et indslag om brugen af kommunikationstavlerne: https://www.tv2ostjylland.dk/artikel/soelund-smaa-boeger-hjaelper-handicappede-festivalgaester-med-tale

 


TEMADAG om seksualitet 28. januar 2019

Seksualitet og handicap Tabu. Praksis. Etik.

Som lovet lægger vi slides fra temadagen op.

Anne Skov, Kim Steimle, ISAAC_ord til at tale om seksualitet

Skriv til Margit9@gmail.com hvis du gerne vil have communicatorfiler tilsendt.  


  Handicapkonventionen Bedre sent end aldrig… Endelig blev ”Alternativ og Supplerende Kommunikation” oversat korrekt i FNs Handicapkonvention! En vigtig rettelse til glæde for mange. læs artiklen her Oversættelsen af Augmentative and Alternative Communication (AAC) er blevet rettet i den danske udgave af FNs Konvention om Rettigheder for Personer med Handicap!. “Augmentative and Alternative Communication” er nu oversat til “Supplerende og Alternativ kommunikation“.

Torsdag den 17. november 2017 er den rettede udgave af Konventionsteksten offentliggjort i Lovtidende. Se teksten her:

FN Handicapkonvention

Socialminister Mai Mercado fulgte op på ISAACs henvendelse og meddelte efterfølgende, at Konventionsteksten nu er gennemgået og korrigeret for en række sproglige uoverensstemmelser.

I ISAAC er vi SÅ glade og tilfredse med, at det endelig er lykkedes at få en korrekt oversættelse af AAC området i Handicapkonventionen. Så man ikke længere kunne læse, at det handlede om det helt misvisende “forstørrende og alternativ kommunikation”, men at den danske fagligt korrekte og brugte oversættelse af “augmentative” derimod er “supplerende”.

Supplerende og alternativ kommunikation nævnes i Konventionens Artikler: 2, 21 og 24.


Seminar om overgange i livet for ASK brugere

ISAAC inviterede i samarbejde med Socialstyrelsen til seminar 30. og  31. oktober2017 i København Hvordan går det, når ASK-brugere går igennem livets store overgange? Skift fra et sted til et andet i livet (f.eks. fra børneskole til ungdomstilbud, fra hjem til bosted osv). Erfaringen er desværre, at mange oplever alvorlige tab i erhvervede kommunikationsmuligheder eller at udviklingen går helt i stå. Det er vigtigt at sætte fokus på netop dette område, hvor ansvaret for at tage vare på kommunikationen nemt kommer til at flyde mellem forskellige aktører i ASK brugerens omgivelser. Både internationale forskere og danske kapaciteter indenfor området på programmet og vi kunne “fejre” ISAAC´s Awareness Month på bedst tænkelige vis med et fantastisk stor fremmøde og mange fine tilbagemeldinger. De fik både forskervinkel, fagprofessionel vinkel og brugerperspektiv.

Bl.a. kan nævnes, at David McNaughton (Pennsylvania) og Signhild Skogdal (Tromsø) kom til landet i denne anledning.

PROGRAM med alle 6 oplægsholdere og detaljeret indhold.

Artikel fra ISAAC NYT:    De store overgange i livet    

 

 


PINE-D – Deltagelse i EU projekt

Øget opmærksomhed på at være EU-borger med handicap

I 2016 deltog ISAAC Danmark sammen med en række andre EU-lande i projektet PINE-D. Projektets formål har været at få belyst, hvad der skal til, for at man som handicappet føler sig som en del af det omgivende samfund og som en del af Den Europæiske Union, hvor Deltagelse og Aktivt medborgerskab er en af grundpillerne. Petitions Komitéen har nu lovet at følge handicappedes situation tæt. Det er meget glædeligt.

Læs mere:

1) Positive tilbagemeldinger på EU projektet PINE-D 

2) Answer from the committee

3) Baggrunden for Pine D

4) Film om brugersamling


ASK-brugere mødes til Brugersamlinger

”Brugersamlinger går internationalt” Jeppe Forchhammer og Emmy Kjelmann har holdt oplæg om ASK-brugersamlinger på International ISAAC-konference i Toronto 2016 og Norsk ISAAC-konference i 2017.

Få her historien om ASK-brugersamlingerne, der var med som poster på begge konferencer:

  • Hvorfor og hvordan startede brugersamlingerne?
  • Hvad har de handlet om?
  • Hvilken betydning har de for ASK-brugerne, der deltager?

Her et link til poster: Brugersamling