Velkommen til Isaac

Webinarer 2022 

23. august

Considerations for assessing, planning, and evaluating meaningful outcomes in AAC. Using a roadmap instead of a recipe.

The ROCC is a tool to identify, plan and implement communication change within your setting. Track an individual’s progress over time as they move along a continuum towards communicative competence. .

Janelle Sampson, Speech Pathologist, Australien

19. oktober

Communication Access UK.

Communication Access UK is a partnership between charities and organizations that share a vision to improve the lives of people living with communication disabilities. The Steering Group is chaired by the Royal College of Speech and Language Therapists.

Catherine Harris, Speech and Language Therapist, UK

Læs mere om webinarerne og oplægsholderne.


ISAAC Danmark konference 2023 

27. – 28. marts 2023

Bestyrelsen og konferencegruppen er startet på planlægningen, så sæt allerede nu x i kalenderen!  

Call for papers

Interesseret i at bidrage med et oplæg? Kontakt en fra konferencegruppen; evt. via konference@isaac.dk.


Nyt fra Brugergruppen 

Brugergruppen har ikke sovet Tornerose søvn, siden der sidst blev skrevet om vores aktiviteter.

Brugermøde 2022

Vi er heldigvis kommet godt ud af Corona-hi, og oplevede stor tilslutning til brugeraktiviteterne på ISAAC-konferencen 2022. Det kunne vi tydeligt mærke til brugermødet på konferencen, hvor temaet var KUNST SOM KOMMUNIKATION.

Vi var taknemmelige for at kunne skabe en kunstudstilling i foyeren på konferencen, hvor de udstillende kunstnerne alle havde det til fælles, at de anvender alternative og supplerende kommunikationsformer. Mange af udstillerne deltog selv i brugermødet, og flere af dem også på hele konferencen. Vi i ISAAC bestyrelsen er utrolig taknemmelige for, at så mange valgte at dele deres tid og kunst med hinanden.

Efterårssamling 2022

På brugermødet 2022 gav deltagerne udtryk for, at det kunne være spændende at mødes, hvor der er mere tid til fordybelse, snak og samvær. Derfor arbejder vi i ISAAC-bruger­gruppen nu på, at muliggøre en efterårs-samling i 2022. Nu med et nyt fælles omdrejningspunkt, nemlig MUSIK.

Vi arbejder på at folde emnet ud med oplægsholder og workshops. Glæd jer til at høre nærmere.

Efterårssamlingen bliver weekenden 11.-13. november 2022 på Hou Søsportscenter. Vi håber, du har interesse og allerede nu vil sætte kryds i kalenderen.

Læs mere her.


Coronavirus og ASK

Flere steder er der arbejdet med symbolkommunikation til forståelse af, hvordan man skal forholde sig til corona virus’en og hvad det betyder for vores hverdag. Der er lavet både kommunikationssider og sider til struktur. Vi samler de links vi får kendskab til i boksen til højre.

 

 

 


Kommunikation på Sølund festival

Emmy Kjelmann, Hanne Juul Jensen og Rikke B Thomsen udarbejdede i 2019 PODD-inspirerede kommunikationstavler til brug på sommerens musikfestival. 7 sider med lister på bagsiden til bandnavne, autografer m.v.. De kan findes her: musikfestival.zip

TV2 Østjylland havde 12. juni et indslag om brugen af kommunikationstavlerne: https://www.tv2ostjylland.dk/artikel/soelund-smaa-boeger-hjaelper-handicappede-festivalgaester-med-tale