Hjem

Awareness Month

ISAAC Awareness Month
I anledning af Awareness Month udskriver ISAAC denne filmkonkurrence:Awareness Month
Lav en film (video) om, hvordan du/I kommunikerer med alternativ og supplerende kommunikation (ASK). Filmen må vare i minimum 2 maksimum 7 minutter.
Du/I bestemmer vinklen på filmen. Fx kan den handle om hvordan det opleves at bruge et kommunikationshjælpemiddel, eller vise noget om, hvilken betydning samtalepartneren har for, at kommunikationen lykkes. Den kan handle om ASK-brugere, der kommunikerer med hinanden. Kommunikation med fremmede. Eller noget helt femte.
ASK skal forstås i bred forstand og kan omfatte en hvilken som helst form for ASK; fx kropsbaseret kommunikation, partnerstøttet kommunikation, tegn til tale, pegetavler, kommunikationsbøger, teknologisk baserede løsninger eller en kombination.

Fristen for indsendelse af filmen er 1. marts 2017, så der er god tid til at få noget godt i kassen, og måske vinde! Præmien er et gavekort på 1.500 kr. til en god oplevelse, så som teater, koncert eller lignende.
Vi forbeholder os ret til at lægge indsendte film på facebook og lægge de bedste op på ISAAC´s hjemmeside.

Indsendawa1 din film til Margit99@gmail.com
Skriv til Margit, hvis du har brug for at aftale nærmere om, hvordan du indsender din film.

Hent printvenlig beskrivelse af filmkonkurrencen HER

ISAAC konferencen 2017

ISAAC-konferencen 2017  !!

Vi er glade for at kunne præsentere programmet for den kommende danske ISAAC-konference med både danske og internationale forelæsere, miniseminarer, markedsplads  og meget andet.

Hent programmet her: Program 2017konference2017_ikon

Tilmeld dig til den spændende konference her 
(Åbner ny side)

Husk at tilmelde dig inden den 15.januar - derefter stiger prisen med 10 %.

På konferencen vil du møde følgende forhandlere:

Handikram, Min Livshistorie A/S, Careware, ASK-IKT, Symbolia, Jysk Handi, Telecall, Fanøsoft, Aabentoft, AB Handi Help, Mobilize Me, Leg med medier, Autisme Center Syd (Infotavle)

Se frem til spændende oplæg samt møde med kolleger fra hele landet.

Som sædvanligt veksler programmet mellem fælles oplæg, samt perioder hvor man vælger sig på det, man finder mest interessant.
Mandag eftermiddag har vi Miniseminarer, hvor forskellige forhandlere har 25 minutter til at fortælle om et produkt.
De næste måneder vil vi løbende præsentere oplægsholdere og programmet på Facebook.

Brugersamling

Brugersamling
ISAAC Danmark indkalder til 3. brugersamling 7.-9- oktober 2016. Vi følger op på succesen fra de 2
foregående år og følger op på brugermødet på ISAAC konferencen i år. Vi håber at se gamleISAAC - brugersamling 2015
kendinge og nye deltagere.

Målgruppe: Unge og voksne, som er brugere af alternativt kommunikationsudstyr - f.eks.
talecomputer og/eller kommunikationstavle/bog.

Hent invitationen HER

Tilmelding her

Indtryk fra Kommunikationskarnevallet.

skaermdump-karnevalÅrets hovedtema var OVERGANGE.
På ”Den Västsvenska kommunikationskarnevalen1
” satte svenskerne som altid fokus på et centralt tema.
Denne gang overgange – eller på svensk övergångar.

Læs her

 

”Movements for Communication” er et 3-dages kursus omkring bevægelser til kommunikation og til betjening af teknologi. Børn, unge og voksne med bevægelses- og kommunikationshandicap er ikke blot udfordret kognitivt, men også fysisk, når de kommunikerer. Al kommunikation kræver bevægelse. På kurset lærer du om strategier og udredning i forhold til at støtte udviklingen af bevægelser for at opnå forståelig og selvstændig kommunikation. TAVSgruppen og ISAAC Danmark inviterer i fællesskab. Underviserne er fra CPEC i Melbourne. 21-23. sept. 2016 i Aalborg. 26-28. sept. i København.
Læs hele nyheden her: http://www.tavsgruppen.dk . Hent kursusflyeren HER  (Åbner ny side)
Tilmelding  (Åbner ny side )
Høringssvar
Socialstyrelsen har efterspurgt bruger- og interesseorganisationers forslag til målgrupper, som vurderes at have behov for højt specialiseret viden og indsatser på social- og specialundervisningsområdet.
ISAAC har skrevet et høringssvar til Socialstyrelsen om behovet for at ”mennesker med komplekse kommunikationsbehov” bør defineres som en målgruppe med disse behov.
Læs høringssvaret her.
Indtryk fra den norske ISAAC-konference.
Læs fyldigt indtryk fra den norske ISAAC-konference i april, hvor Margit Grønkjær og Emmy Kjelmann deltog. De fortæller her bl.a. om Janice Murray's 2 oplæg om "sprogudvikling, literacyog ASK", samt "executive funktioner og ASK". Signhild Skogdals oplæg om "Læringgennem samhandling". Juliet Goldbart om Evidence based Practice in Relation to Children with Communication Impairment. Og meget andet. Læs her ...
PINE-D – et EU-projekt.
EU-programmet Europa for Borgerne (Europe for Citizens) har til formål at styrke europæisk medborgerskab og forbedre vilkårene for demokratisk deltagelse på EU-niveau.

Under programmet er etableret projektet " PINE-D" som, gerne med brug af alternativ kommunikation (ASK/AAC),  skal arbejde med, hvordan mennesker med komplekse handicap kan blive mere involveret i de europæiske demokratiske processer og dermed spille en mere aktiv rolle i samfundet.Læs mere her !

Læs her om Kommunikationskarnevalen i Göteborg i juni 2015. Hovedtemaet var ”AKK och flerspråkighet”.
Et højaktuelt tema i en verden stadig flere flersprogede. Vibe Lund Jensen og Stella Thomsen deltog for ISAAC. Læs mere her!
Nyt fra bestyrelsen.
Du kan læse bestyrelsens beretning for 2016  HER
evDownload Kommunikationsbog og Samtaleark fra ISAAC-konferencen
ISAAC har lavet en lille kommunikationsbog på 10 sider, 9 felter pr side. Kommunikationsbogen er lavet i Picto Selector.

Der er også lavet et samtaleark til ISAAC-konferencen.
Hent kommunikationsbog     -          Hent samtaleark

Du kan hente programmet "Picto Selector" HER  (Åbner side på Kommunikationscenter Hillerød)