Hjem

ISAAC Konference, brugermøde - SKYND DIG

SKYND DIG Brugermøde 2018 på ISAAC konferencen 12. marts SKYND DIG 

Vi udvider fristen lidt, for vi synes brugermødet er en vigtig del af en konference.

Se programmet for brugermødet på ISAAC konferencen her:

Program for brugermøde 12.3.18-SKYND DIG

Vi vil rigtig gerne have brugere med på hele konferencen (12. og 13. marts), så her ser du hele konferenceprogrammet, vi synes vi giver mange valgmuligheder og et varieret program:

Konferenceprogram.2018

Hvis du har spørgsmål kan du henvende dig til Stella Thomsen : 51 50 29 69

I år skal du selv tilmelde dig til brugermødet !

Det sker her:

Tilmeld

På valgtemaer og miniseminarer (forhandleroplæg) har du mulighed for at vælge efter interesseområde.

I år har vi valgt et større lokale, fordi der har været mange deltagere de sidste år. Det ligger desuden i stuelokalet og er mere tilgængeligt for kørestolsbrugere.

Sidste tilmeldingsfrist 12. februar

KH ISAAC

ISAAC Konference, brugermøde

Velkommen til brugermøde 2018 på ISAAC konferencen 12. marts

Se programmet for brugermødet på ISAAC konferencen her:

Program for brugermøde 12.3.18

Vi vil rigtig gerne have brugere med på hele konferencen (12. 0g 13. marts) så her ser du hele konferenceprogrammet, vi synes vi giver mange valgmuligheder og et varieret program:

Konferenceprogram.2018

Hvis du har spørgsmål kan du henvende dig til Stella Thomsen : 51 50 29 69

I år skal du selv tilmelde dig til brugermødet !

Det sker her:

Tilmeld

På valgtemaer og miniseminarer (forhandleroplæg) har du mulighed for at vælge efter interesseområde.

I år har vi valgt et større lokale, fordi der har været mange deltagere de sidste år. Det ligger desuden i stuelokalet og er mere tilgængeligt for kørestolsbrugere.

Sidste tilmeldingsfrist 12. februar

KH ISAAC

ISAAC Konference

Velkommen til ISAAC KONFERENCEN 12. og 13. marts 2018

Vi glæder os over igen i år at kunne byde jer på et varieret program med kvalificerede oplæg fra ind- og udland.

Som sædvanligt veksler programmet mellem fælles oplæg, valgtemaer og miniseminarer.

Desuden er der brugersamling for brugere af ASK. (se program senere)

På valgtemaer og miniseminarer (forhandleroplæg) har du mulighed for at vælge efter interesseområde.

I år har vi valgt et større lokale, fordi der har været mange deltagere de sidste år. Det ligger desuden i stuelokalet og er mere tilgængeligt for kørestolsbrugere.

EARLY BIRD RABAT: Tilmelding før  15. januar giver rabat i deltagergebyr.

Sidste tilmeldingsfrist 12. februar

Se Konferenceprogram

Tilmeld dig her

KH konferencegruppen

OVERSÆTTELSESFEJL

BREAKING NEWS

Oversættelsen af Augmentative and Alternative Communication (AAC) er nu blevet rettet i den danske udgave af FNs Konvention om Rettigheder for Personer med Handicap!!! "Augmentative and Alternative Communication" er nu oversat til "Supplerende og Alternativ kommunikation". 

Torsdag den 17. november 2017 er den rettede udgave af Konventionsteksten offentliggjort i Lovtidende.

https://www.lovtidende.dk/default.aspx?pm=30

Socialminister Mai Mercado har fulgt op på ISAACs henvendelse og har netop meddelt os, at Konventionsteksten nu er gennemgået og korrigeret for en række sproglige uoverensstemmelser.

I ISAAC er vi SÅ glade og tilfredse med, at det endelig er lykkedes at få en korrekt oversættelse af AAC området i Handicapkonventionen. Så man ikke længere kunne læse, at det handlede om det helt misvisende "forstørrende og alternativ kommunikation", men at den danske fagligt korrekte og brugte oversættelse af "augmentative" derimod er "supplerende".

Supplerende og alternativ kommunikation nævnes i Konventionens Artikler: 2, 21 og 24.

ISAAC NYT

ISAAC NYT

Medlemsbladet ISAAC nyt blev i starten af december udsendt til alle medlemmer. Denne gang på 24 sider; og vi synes selv det endnu en gang er lykkedes for redaktør Dorte at sammensætte et blad med spændende artikler.
Læs f.eks. om
  • Hvorfor var oversættelsesfejlen så vigtig at få rettet?
  • De store overgange i livet for ASK brugere.
  • En lille hverdagshistorie fra Sølund Festival.

Se bladet her: ISAAC NYT

 

 

 

Seminar om overgange i livet for ASK brugere i oktober

Seminar om: "De store overgange i livet for ASK brugere"  

ISAAC inviterede i samarbejde med Socialstyrelsen til seminar 30. og  31. oktober i København

Hvordan går det, når ASK-brugere går igennem livets store overgange? Skift fra et sted til et andet i livet (f.eks. fra børneskole til ungdomstilbud, fra hjem til bosted osv).

Erfaringen er desværre, at mange oplever alvorlige tab i erhvervede kommunikationsmuligheder eller at udviklingen går helt i stå.

På de to temadage vil du få en forståelse for, at ASK følger med gennem hele livet, og at en ASK-løsning kræver støtte på flere niveauer for at sikre kontinuitet og livslang udvikling, og du vil få særlig viden om, hvad vi som fag– og nærpersoner kan stille op for, at det kan lykkes (bedre).

Det er vigtigt at sætte fokus på netop dette område, hvor ansvaret for at tage vare på kommunikationen nemt kommer til at flyde mellem forskellige aktører i ASK brugerens omgivelser.

Både internationale forskere og danske kapaciteter indenfor området på programmet og vi kunne "fejre" ISAAC´s Awareness Month på bedst tænkelige vis med et fantastisk stor fremmøde og mange fine tilbagemeldinger. De fik både forskervinkel, fagprofessionel vinkel og brugerperspektiv. Bl.a. kan nævnes, at David McNaughton (Pennsylvania) og Signhild Skogdal (Tromsø) kom til landet i denne anledning.

PROGRAM med alle 6 oplægsholdere og detaljeret indhold.

Artikel fra ISAAC NYT:    De store overgange i livet

PINE-D - Deltagelse i EU projekt

Øget opmærksomhed på at være EU-borger med handicap

I forsommeren 2016 deltog ISAAC Danmark sammen med en række andre EU-lande i projektet PINE-D. Projektets formål har været at få belyst, hvad der skal til, for at man som handicappet føler sig som en del af det omgivende samfund og som en del af Den Europæiske Union, hvor Deltagelse og Aktivt medborgerskab er en af grundpillerne. Petitions Komitéen har nu lovet at følge handicappedes situation tæt. Det er meget glædeligt. Læs mere:

1) Positive tilbagemeldinger på EU projektet PINE-D  

2) Answer from the committee 

3) Baggrunden for Pine D    

4) Film om brugersamling

ISAAC konferencen 2017

ISAAC-konferencen 2017. Dato for næste ISAAC-konference: 12.-13. marts 2018

ISAAC-konferencen 2017 var en succes med både danske og internationale forelæsere, miniseminarer, markedsplads og meget andet. Igen i år var der stort deltagerantal og ros til et varieret program.

Se billeder fra konferencen her

ASK-brugere holdt brugermøde på ISAAC-konferencen. Her var også spændende ting på programmet. Flere ASK-brugere valgte at blive efter brugermødet og deltage på resten af konferencen.
 
Både ISAAC Sverige og ISAAC Norge deltog med repræsentanter.
Per Andersson, der er bestyrelsesmedlem af ISAAC Sverige og selv er ASK-bruger, har sammen med sin hjælper Roger skrevet i sin blog om indtrykkene fra den danske konference: http://isaac-sverige.se/blogg.html

Awareness Month

ISAAC Awareness Month filmkonkurrence blev afsluttet på ISAAC konferencen

Her er vinderfilmen, som Molle Sindberg og hendes 4 elever havde lavet. Den viser en hverdagssituation, hvor mange bolde er i luften, og mange kommer ud og ind af klassen, men giv dig tid til at se den og du vil opdage, at det trods støj på linien kan lade sig gøre at kommunikere.

Præmien var et gavekort på 1.500 kr. til en god oplevelse, så som teater, koncert eller lignende.

Hent filmen her

 

ASK-brugere mødes til Brugersamling

”Brugersamlinger går internationalt”

 ”Brugersamlinger går internationalt”
Jeppe Forchhammer og Emmy Kjelmann har holdt oplæg om ASK-brugersamlinger på International ISAAC-konference i Toronto 2016 og Norsk ISAAC-konference i 2017.
Få her historien om ASK-brugersamlingerne, der var med som poster på begge konferencer:
• Hvorfor og hvordan startede brugersamlingerne?
• Hvad har de handlet om?
• Hvilken betydning har de for ASK-brugerne, der deltager?

Her et link til poster:Brugersamling

 

Læs om forskellen på  ”Brugersamling” og ”Brugermøde” under fanebladet ”Arrangementer ”

 


Tak til Jascha Fonden og Vanførefonden for støtten til brugersamlingen

Brugersamling har kunnet lade sig gøre, fordi vi alle år har modtaget økonomisk støtte fra Jascha Fonden og Vanførefonden.

 

 

Bestyrelsens Beretning

Bestyrelsens Beretning  

 

ISAAC har igen haft et spændende og travlt år. Læs her bestyrelsens beretning om de mange aktiviteter i året 2016-17: Bestyrelsens beretning 2016-2017

 
Nyt fra bestyrelsen.
Du kan læse bestyrelsens beretning for 2016  HER
evDownload Kommunikationsbog og Samtaleark fra ISAAC-konferencen
ISAAC har lavet en lille kommunikationsbog på 10 sider, 9 felter pr side. Kommunikationsbogen er lavet i Picto Selector.

Der er også lavet et samtaleark til ISAAC-konferencen.
Hent kommunikationsbog     -          Hent samtaleark

Du kan hente programmet "Picto Selector" HER  (Åbner side på Kommunikationscenter Hillerød)