Hjem

Efterårssamling for brugere

Efterårssamlingen finder i år sted 4.-6.- oktober – som hidtil på Hou Søsportscenter ved Egmont Højskolen.

Vi følger op på succesen fra de forrige samlinger og blandt andet emnet kommunikativ ligestilling, som blev vendt på brugermødet på ISAAC konferencen i år.

Årets projekt

I år vil vi arbejde med et projekt; at lave små videofilm, der skal handle om at oplyse den danske befolkning om, at ASK-brugere ønsker sig bedre kommunikativ tilgængelig­hed, når de vil begå sig og komme til orde i offentligheden.

 

Læs mere her.


 

30 års jubilæumsarrangement for ISAAC Danmark

7. – 8. Oktober.

Grundet for få tilmeldinger har vi desværre måttet aflyse arrangementet.  Der kommer mail ud til de tilmeldte i løbet af en dag eller to.

ISAAC Danmark markerer sit 30 års jubilæum ved at invitere til et todages seminar. Vi skyder  Awareness Month i gang den 7. og 8. oktober 2019 i Handicaporganisationernes Hus i Høje Tåstrup.

Gloria Soto er er hovedtaler begge dage om to forskellige emner;

Vi har været så heldige, at Gloria Soto har sagt ja til at komme, nogle af jer vil måske kunne huske hende fra ISAAC konferencen for nogle år siden, hvor der var begejstring over hendes oplæg. Hun er professor i specialpædagogik ved San Fransico State University.

 

 

 

Første dag, mandag, er temaet: ”Tosprogethed og ASK/AAC”.

Udover Gloria holder Lorna Bartram fra Sverige oplæg om emnet. Lorna er ansat ved DART i Göteborg.

 

 

 

 

 

 

Anden dag, tirsdag er temaet: ”Hvordan kan man støtte udviklingen af personlige narrative færdigheder hos børn, som bruger ASK/AAC?”

Evnen til at skabe historier om ting, man har oplevet eller forestillet sig, er en vigtig del af et barns liv og udvikling. De stadig mere tilgængelige muligheder for selvskabte, egne film kan give ASK/AAC brugere nye redskaber til at tage del i samtaler og dele personlige historier. Dagen bliver et samarbejde mellem Gloria Soto og Mascha Legel fra Holland, hvor de fortæller om et fælles forskningsprojekt. Mascha Legel vil gerne komme med tips til selv at komme i gang.

 

Af praktiske årsager i forbindelse med lokaleleje, oplægsholdere m.v. har vi været nødsaget til at forkorte tilmeldingsfristen til på torsdag den 12. september.


Kommunikation på Sølund festival

Emmy Kjelmann, Hanne Juul Jensen og Rikke B Thomsen har udarbejdet PODD-inspirerede kommunikationstavler til brug på sommerens musikfestival.

7 sider med lister på bagsiden til bandnavne, autografer m.v..

De kan findes her: musikfestival.zip

TV2 Østjylland havde 12. juni et indslag om brugen af kommunikationstavlerne: https://www.tv2ostjylland.dk/artikel/soelund-smaa-boeger-hjaelper-handicappede-festivalgaester-med-tale


ASK diplommoduler på Københavns Professionshøjskole

Københavns Professionshøjskole udbyder to forskellige diplommoduler på ASK området, et i efteråret 2019 og et i foråret 2020.

Efterårsmodulet har titlen “Kommunikationskompetencer“, og forårsmodulet har titlen “Komplekse kommunikationsindsatser vedrørende mennesker med funktionsnedsættelser“.

Læs mere om indhold, datoer og pris her: ASK moduler på Professionshøjskolen 


ISAAC Konference 2019 Hvis du har koden kan du downloade oplæg her: Oplæg 2019


TEMADAG om seksualitet 28. januar 2019

Seksualitet og handicap Tabu. Praksis. Etik.

Som lovet lægger vi slides fra temadagen op. (Anemonas oplæg kommer når hun får billedgodkendelse fra sine borgere).

Anne Skov

Kim Steimle

ISAAC_ord til at tale om seksualitet

Her er materialerne fra ISAAC´s oplæg, dvs. dem det er muligt for mig pt at uploade. Skriv til Margit9@gmail.com hvis du gerne vil have communicatorfiler tilsendt.

 


ISAAC henvendelse til Handicaprådene

ISAAC Danmark har sendt mail til alle de kommunale Handicapråd med en opfordring til at sætte særligt fokus på, om borgere med kommunikative udfordringer får den fornødne adgang til alternative og supplerende kommunikationsløsninger.

Til Handicapråd om alternativ og supplerende kommunikation


Handicapkonventionen

Bedre sent end aldrig… Endelig blev ”Alternativ og Supplerende Kommunikation” oversat korrekt i FNs Handicapkonvention! En vigtig rettelse til glæde for mange. læs artiklen her

Oversættelsen af Augmentative and Alternative Communication (AAC) er blevet rettet i den danske udgave af FNs Konvention om Rettigheder for Personer med Handicap!. “Augmentative and Alternative Communication” er nu oversat til “Supplerende og Alternativ kommunikation“.

Torsdag den 17. november 2017 er den rettede udgave af Konventionsteksten offentliggjort i Lovtidende. Se teksten her:

FN Handicapkonvention

Socialminister Mai Mercado fulgte op på ISAACs henvendelse og meddelte efterfølgende, at Konventionsteksten nu er gennemgået og korrigeret for en række sproglige uoverensstemmelser.

I ISAAC er vi SÅ glade og tilfredse med, at det endelig er lykkedes at få en korrekt oversættelse af AAC området i Handicapkonventionen. Så man ikke længere kunne læse, at det handlede om det helt misvisende “forstørrende og alternativ kommunikation”, men at den danske fagligt korrekte og brugte oversættelse af “augmentative” derimod er “supplerende”.

Supplerende og alternativ kommunikation nævnes i Konventionens Artikler: 2, 21 og 24.


Seminar om overgange i livet for ASK brugere

ISAAC inviterede i samarbejde med Socialstyrelsen til seminar 30. og  31. oktober i København

Hvordan går det, når ASK-brugere går igennem livets store overgange? Skift fra et sted til et andet i livet (f.eks. fra børneskole til ungdomstilbud, fra hjem til bosted osv). Erfaringen er desværre, at mange oplever alvorlige tab i erhvervede kommunikationsmuligheder eller at udviklingen går helt i stå. Det er vigtigt at sætte fokus på netop dette område, hvor ansvaret for at tage vare på kommunikationen nemt kommer til at flyde mellem forskellige aktører i ASK brugerens omgivelser. Både internationale forskere og danske kapaciteter indenfor området på programmet og vi kunne “fejre” ISAAC´s Awareness Month på bedst tænkelige vis med et fantastisk stor fremmøde og mange fine tilbagemeldinger. De fik både forskervinkel, fagprofessionel vinkel og brugerperspektiv. Bl.a. kan nævnes, at David McNaughton (Pennsylvania) og Signhild Skogdal (Tromsø) kom til landet i denne anledning.

PROGRAM med alle 6 oplægsholdere og detaljeret indhold.

Artikel fra ISAAC NYT:    De store overgange i livet

 

 


PINE-D – Deltagelse i EU projekt

Øget opmærksomhed på at være EU-borger med handicap

I 2016 deltog ISAAC Danmark sammen med en række andre EU-lande i projektet PINE-D. Projektets formål har været at få belyst, hvad der skal til, for at man som handicappet føler sig som en del af det omgivende samfund og som en del af Den Europæiske Union, hvor Deltagelse og Aktivt medborgerskab er en af grundpillerne. Petitions Komitéen har nu lovet at følge handicappedes situation tæt. Det er meget glædeligt. Læs mere:

1) Positive tilbagemeldinger på EU projektet PINE-D 

2) Answer from the committee

3) Baggrunden for Pine D

4) Film om brugersamling


ASK-brugere mødes til Brugersamlinger

”Brugersamlinger går internationalt”

Jeppe Forchhammer og Emmy Kjelmann har holdt oplæg om ASK-brugersamlinger på International ISAAC-konference i Toronto 2016 og Norsk ISAAC-konference i 2017.

Få her historien om ASK-brugersamlingerne, der var med som poster på begge konferencer:

  • Hvorfor og hvordan startede brugersamlingerne?
  • Hvad har de handlet om?
  • Hvilken betydning har de for ASK-brugerne, der deltager?

Her et link til poster: Brugersamling


Tak til Jascha Fonden og Vanførefonden for støtten til brugersamlingerne

Brugersamlingerne har kun kunnet lade sig gøre, fordi vi alle år har modtaget økonomisk støtte fra Jascha Fonden og Vanførefonden.