Velkommen til Isaac

Webinar: Myths and Realities in AAC Service Delivery / Parent Coached AAC Language Intervention for Toddlers and Preschoolers.

Onsdag den 9. juni, kl. 14.00-16.00

Mary-Ann Romski, Phd, Regents Professor of communication, Psycology and Communication Sciences and Disorders / Rose Ann Sevcik, Phd., Regents Professor of Psycology, Begge på Georgia State Univesity, Atlanta, Georgia, USA

På den internationale Isaac konference i Toronto i 2016 deltog to bestyrelsesmedlemmer i en workshop med Romski og Sevcik. Sjældent har 3 timer været så inspirerende. Deres beskrivelse og “punktering” af nogle seje myter på ASK området blev fremlagt med ildhu og humor. Vi var enige om, at dem måtte vi have til Danmark.

Desværre er det stadig sådan aktuelt, at fagfolk møder ofte myter, som f.eks. at sproget bedre kommer, hvis man ikke implementerer f.eks. en talecomputer og mange andre “false beliefs”.

Dem prøver Romski og Sevcic at punktere på evidens-underbygget vis i deres første oplæg:

“Myths and Realities in AAC Service Delivery”:

Myths are widely held, but false beliefs. The presentation will provide an overview of myths that have hampered the use of AAC with both children and adults with disabilities. We will provide evidence to refute the appropriateness of these myths and present strategies for how to debunk them.

Deres andet oplæg omhandler, hvordan forældre inddrages i den tidlige ASK intervention, et oplæg Gunilla Thunberg også refererede til under sit webinar i april:

Parent Coached AAC Language Intervention for Toddlers and Preschoolers” : 

This workshop will focus on coaching parents to use AAC language intervention strategies with their toddlers and preschoolers. We will describe the role of receptive and expressive language skills, the importance of speech generating devices (SGD), the parents’ role, and protocols for implementing parent-coached augmented language interventions.

Kaffestue: Tiderne er for selve oplægget; der er mulighed for at blive og deltage i diskussion af oplægget i kaffestuen bagefter.

Hent flyer om alle webinarer: Juni

Tilmelding.


Kontingent 2021 

Efter næsten 10 år med uændrede kontingentsatser besluttede generalforsamlingen i november 2020 en kontingentforhøjelse på ca. 10% for at styrke foreningens økonomiske fundament. 

2020 var et vanskeligt år for ISAAC Danmark. Den aflyste konference betød en stor ekstraudgift og manglende indtægter fra deltagerbetalingen. Det er derfor vigtigere end nogensinde, at alle medlemmer fortsat støtter op om foreningens arbejde – og nye medlemmer er altid velkomne!

Uden medlemmer – ingen forening – ingen arrangementer – ingen indflydelse


Kommunikativ tilgængelighed 

De unge ASK brugere, som deltog i  ISAAC Danmarks efterårssamling ønskede i deres filmproduktion at sætte fokus på, hvor svært det kan være at blive mødt og forstået af mennesker uden kendskab til kommunikationshandicap. De unge oplever absurde situationer, hvor de bliver overset. I filmene forsøger de at vise problemet med et glimt i øjet.

Der er brug for en større forståelse i samfundet af, hvordan mennesker uden talesprog skal kommes i møde i et ligeværdigt samspil.

Filmene kan ses herunder og på ISAAC Danmarks Facebookside.

ISAAC Danmarks formål er at udbrede kendskabet til alternativ og supplerende kommunikation ikke kun til fagfolk, men også mere bredt i samfundet.

Dette symbol er et britisk forsøg på at udbrede et symbol for kommunikativ tilgængelighed svarende til det kendte kørestolssymbol som varsler fysisk tilgængelighed. Målet er, at det bliver lige så genkendeligt i offentligheden.

 

På værksted

sted

 

 

Det britiske projekt uddanner virksomheder til at lære basale færdigheder i kommunikation med mennesker, der bruger ASK.

De bruger den simple huskeregel ”TALK”

T: Time, (tag dig tid)

A: Ask (Spørg personen ikke hjælperen)

L: Listen (lyt og læg mærke til kropssprog).

K: Keep trying (Bliv ved, til I forstår hinanden)

 

At øge den offentlige opmærksomhed og forståelse for kommunikative vanskeligheder, mener vi i ISAAC kan hjælpe med at reducere social isolation og forbedre livskvaliteten for mennesker, som oplever disse vanskeligheder på egen krop.

 

Del gerne filmene på jeres egen Facebookside.

 

Porcelænsmaling

 


Coronavirus og ASK

Flere steder er der arbejdet med symbolkommunikation til forståelse af, hvordan man skal forholde sig til corona virus’en og hvad det betyder for vores hverdag. Der er lavet både kommunikationssider og sider til struktur. Vi samler de links vi får kendskab til i boksen til højre.

 

 

 


Kommunikation på Sølund festival

Emmy Kjelmann, Hanne Juul Jensen og Rikke B Thomsen udarbejdede i 2019 PODD-inspirerede kommunikationstavler til brug på sommerens musikfestival. 7 sider med lister på bagsiden til bandnavne, autografer m.v.. De kan findes her: musikfestival.zip

TV2 Østjylland havde 12. juni et indslag om brugen af kommunikationstavlerne: https://www.tv2ostjylland.dk/artikel/soelund-smaa-boeger-hjaelper-handicappede-festivalgaester-med-tale

 


TEMADAG om seksualitet 28. januar 2019

Seksualitet og handicap Tabu. Praksis. Etik.

Som lovet lægger vi slides fra temadagen op.

Anne Skov, Kim Steimle, ISAAC_ord til at tale om seksualitet

Skriv til Margit9@gmail.com hvis du gerne vil have communicatorfiler tilsendt.  


  Handicapkonventionen Bedre sent end aldrig… Endelig blev ”Alternativ og Supplerende Kommunikation” oversat korrekt i FNs Handicapkonvention! En vigtig rettelse til glæde for mange. læs artiklen her Oversættelsen af Augmentative and Alternative Communication (AAC) er blevet rettet i den danske udgave af FNs Konvention om Rettigheder for Personer med Handicap!. “Augmentative and Alternative Communication” er nu oversat til “Supplerende og Alternativ kommunikation“.

Torsdag den 17. november 2017 er den rettede udgave af Konventionsteksten offentliggjort i Lovtidende. Se teksten her:

FN Handicapkonvention

Socialminister Mai Mercado fulgte op på ISAACs henvendelse og meddelte efterfølgende, at Konventionsteksten nu er gennemgået og korrigeret for en række sproglige uoverensstemmelser.

I ISAAC er vi SÅ glade og tilfredse med, at det endelig er lykkedes at få en korrekt oversættelse af AAC området i Handicapkonventionen. Så man ikke længere kunne læse, at det handlede om det helt misvisende “forstørrende og alternativ kommunikation”, men at den danske fagligt korrekte og brugte oversættelse af “augmentative” derimod er “supplerende”.

Supplerende og alternativ kommunikation nævnes i Konventionens Artikler: 2, 21 og 24.


Seminar om overgange i livet for ASK brugere

ISAAC inviterede i samarbejde med Socialstyrelsen til seminar 30. og  31. oktober2017 i København Hvordan går det, når ASK-brugere går igennem livets store overgange? Skift fra et sted til et andet i livet (f.eks. fra børneskole til ungdomstilbud, fra hjem til bosted osv). Erfaringen er desværre, at mange oplever alvorlige tab i erhvervede kommunikationsmuligheder eller at udviklingen går helt i stå. Det er vigtigt at sætte fokus på netop dette område, hvor ansvaret for at tage vare på kommunikationen nemt kommer til at flyde mellem forskellige aktører i ASK brugerens omgivelser. Både internationale forskere og danske kapaciteter indenfor området på programmet og vi kunne “fejre” ISAAC´s Awareness Month på bedst tænkelige vis med et fantastisk stor fremmøde og mange fine tilbagemeldinger. De fik både forskervinkel, fagprofessionel vinkel og brugerperspektiv.

Bl.a. kan nævnes, at David McNaughton (Pennsylvania) og Signhild Skogdal (Tromsø) kom til landet i denne anledning.

PROGRAM med alle 6 oplægsholdere og detaljeret indhold.

Artikel fra ISAAC NYT:    De store overgange i livet    

 

 


PINE-D – Deltagelse i EU projekt

Øget opmærksomhed på at være EU-borger med handicap

I 2016 deltog ISAAC Danmark sammen med en række andre EU-lande i projektet PINE-D. Projektets formål har været at få belyst, hvad der skal til, for at man som handicappet føler sig som en del af det omgivende samfund og som en del af Den Europæiske Union, hvor Deltagelse og Aktivt medborgerskab er en af grundpillerne. Petitions Komitéen har nu lovet at følge handicappedes situation tæt. Det er meget glædeligt.

Læs mere:

1) Positive tilbagemeldinger på EU projektet PINE-D 

2) Answer from the committee

3) Baggrunden for Pine D

4) Film om brugersamling