Hjem

30 års jubilæumsarrangement for ISAAC Danmark

Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 30. september og 1. oktober

ISAAC Danmark markerer sit 30 års jubilæum ved at invitere til et todages seminar. Vi skyder  Awareness Month i gang den 30. september og 1. oktober 2019 i Handicaporganisationernes Hus i Høje Tåstrup.

Gloria Soto er er hovedtaler begge dage om to forskellige emner;

Vi har været så heldige, at Gloria Soto har sagt ja til at komme, nogle af jer vil måske kunne huske hende fra ISAAC konferencen for nogle år siden, hvor der var begejstring over hendes oplæg. Hun er professor i specialpædagogik ved San Fransico State University.

Første dag, mandag, er temaet: ”Tosprogethed og ASK/AAC”.

Udover Gloria holder Lorna Bartram fra Sverige oplæg om emnet. Lorna er ansat ved DART i Göteborg. 

 

 

 

Anden dag, tirsdag er temaet:

”Hvordan kan man støtte udviklingen af personlige narrative
færdigheder hos børn, som bruger ASK/AAC?”

Evnen til at skabe historier om ting, man har oplevet eller forestillet sig, er en vigtig del af et barns liv og udvikling. De stadig mere tilgængelige muligheder for selvskabte, egne film kan give ASK/AAC brugere nye redskaber til at tage del i samtaler og dele personlige historier. Dagen bliver et samarbejde mellem Gloria Soto og Mascha Legel fra Holland, hvor de fortæller om et fælles forskningsprojekt.

Mascha Legel vil gerne komme med tips til selv at komme i gang.

 

 

 

Læs den foreløbige beskrivelse af dagene her : 30 års jubilæum

 

Kommunikation på Sølund festival

Emmy Kjelmann, Hanne Juul Jensen og Rikke B Thomsen har udarbejdet PODD-inspirerede kommunikationstavler til brug på sommerens musikfestival.
7 sider med lister på bagsiden til bandnavne, autografer m.v..
De kan findes her: musikfestival.zip

TV2 Østjylland havde 12. juni et indslag om brugen af kommunikationstavlerne: https://www.tv2ostjylland.dk/artikel/soelund-smaa-boeger-hjaelper-handicappede-festivalgaester-med-tale

ASK diplommoduler på  Københavns Professionshøjskole
Københavns Professionshøjskole udbyder to forskellige diplommoduler på ASK området, et i efteråret 2019 og et i foråret 2020.
Efterårsmodulet har titlen “Kommunikationskompetencer” og forårsmodulet har titlen “Komplekse kommunikationsindsatser vedrørende mennesker med funktionsnedsættelser.”
Læs mere om indhold, datoer og pris her:

ASK moduler på Professionshøjskolen 

ISAAC Konference 2019

ISAAC KONFERENCEN 18. og 19. marts

Nu ligger der et spændende og varieret program for konferencen i marts klar. Vi glæder os til at mødes igen, blive klogere og netværke med hinanden. Vi håber, at programmet også er så fornyende, at det vil tiltrække nye deltagere. Bl.a. synes vi at demens er vigtigt, og at autisme ofte har været overset, når vi taler om alternativ og supplerende kommunikation. Så spred gerne budskabet om, at vi også fokuserer på disse grupper til folk, du kender.

Se programmet her :Konferenceprogram 2019

Hvis du har koden kan du downloade oplæg her: Oplæg 2019

Brugermøde på ISAAC konferencen 2019.I forbindelse med konferencen i Vingsted holdes der også brugermøde for ASK-brugere. Programmet for mødet er nu klart og kan hentes her.

TEMADAG om seksualitet 28. januar 

Seksualitet og handicap Tabu. Praksis. Etik.

Som lovet lægger vi slides fra temadagen op. (Anemonas oplæg kommer

når hun får billedgodkendelse fra sine borgere).

Anne Skov

Kim Steimle

ISAAC_ord til at tale om seksualitet

Her er materialerne fra ISAAC´s oplæg, dvs. dem det er muligt for mig pt at uploade. Skriv til Margit9@gmail.com hvis du gerne vil have communicatorfiler tilsendt.

 

 

 

 

Seksualitet avanceret, sideoversigt C5-opsætnig

 

 

Alle mennesker har en seksualitet. Men har alle også mulighed for at udleve den?

Hvor bredt skal seksualitet egentlig forstås? Hvordan kan man udleve sin seksualitet, hvis man er udfordret af fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser? Hvilke rettigheder – og reelle muligheder – har man  for at udleve sin seksualitet, når man bor på et botilbud? Hvilke problematikker opstår mellem borgeren og den der skal støtte? Hvordan får man ordforråd til at tale om seksualitet, hvis man ikke har talesprog eller kan skrive hvad man vil? Hvad vil den enkelte gerne kunne sige?

ISAAC Danmark

Landsforeningen LEV

CP Danmark (Spastikerforeningen)

 

 

 

 

ISAAC henvendelse til Handicaprådene:

ISAAC Danmark har sendt mail til alle de kommunale Handicapråd med en opfordring til at sætte særligt fokus på, om borgere med kommunikative udfordringer får den fornødne adgang til alternative og supplerende kommunikationsløsninger

 

Kommunikationskarneval i Göteborg 2018

Kommunikationskarneval i Göteborg:

Læs Vibe og Rikkes indtryk fra en spændende konference i Sverige

En kørestolsbrugers togrejse

Kommunikationskarneval i Gøteborg 2018

Handicapkonvention

Bedre sent end aldrig…..

Bedre sent end aldrig. Endelig blev ”Alternativ og Supplerende Kommunikation” oversat korrekt i FNs Handicapkonvention. En vigtig rettelse til glæde for mange. læs artiklen her

 

ISAAC KONFERENCEN 12. og 13. marts 2018

Igen i år satte ISAAC konferencen i Bredsten rekord i deltagerantal.

Vi startede konferencen med formand Birgitte Brandts beretning

Bestyrelsens beretning 2017-18 

I forbindelse med konferencen er ISAAC´s generalforsamling. Her er referatet:

Referat af generalforsamling 2018

Der var mange valghold og miniseminarer (forhandleroplæg) at vælge imellem ud over de fælles oplæg.

Vi sluttede konferencen af med et meget inspirerende oplæg om en ung ASK/AAC brugers vej til selvstændig kommunikation.

Se flere billeder fra ISAAC konferencen

Se Konferenceprogram 2018

KH konferencegruppen

OVERSÆTTELSESFEJL

BREAKING NEWS

Oversættelsen af Augmentative and Alternative Communication (AAC) er nu blevet rettet i den danske udgave af FNs Konvention om Rettigheder for Personer med Handicap!!! “Augmentative and Alternative Communication” er nu oversat til “Supplerende og Alternativ kommunikation”.

Torsdag den 17. november 2017 er den rettede udgave af Konventionsteksten offentliggjort i Lovtidende. Se teksten her:

FN Handicapkonvention

Socialminister Mai Mercado har fulgt op på ISAACs henvendelse og har netop meddelt os, at Konventionsteksten nu er gennemgået og korrigeret for en række sproglige uoverensstemmelser.

I ISAAC er vi SÅ glade og tilfredse med, at det endelig er lykkedes at få en korrekt oversættelse af AAC området i Handicapkonventionen. Så man ikke længere kunne læse, at det handlede om det helt misvisende “forstørrende og alternativ kommunikation”, men at den danske fagligt korrekte og brugte oversættelse af “augmentative” derimod er “supplerende”.

Supplerende og alternativ kommunikation nævnes i Konventionens Artikler: 2, 21 og 24.

ISAAC NYT

ISAAC NYT

Medlemsbladet ISAAC nyt blev i starten af december udsendt til alle medlemmer. Denne gang på 24 sider; og vi synes selv det endnu en gang er lykkedes for redaktør Dorte at sammensætte et blad med spændende artikler.
Læs f.eks. om
  • Hvorfor var oversættelsesfejlen så vigtig at få rettet?
  • De store overgange i livet for ASK brugere.
  • En lille hverdagshistorie fra Sølund Festival.

Se bladet her: ISAAC NYT

Seminar om overgange i livet for ASK brugere i oktober

Seminar om: “De store overgange i livet for ASK brugere”  

ISAAC inviterede i samarbejde med Socialstyrelsen til seminar 30. og  31. oktober i København

Hvordan går det, når ASK-brugere går igennem livets store overgange? Skift fra et sted til et andet i livet (f.eks. fra børneskole til ungdomstilbud, fra hjem til bosted osv).

Erfaringen er desværre, at mange oplever alvorlige tab i erhvervede kommunikationsmuligheder eller at udviklingen går helt i stå.

På de to temadage vil du få en forståelse for, at ASK følger med gennem hele livet, og at en ASK-løsning kræver støtte på flere niveauer for at sikre kontinuitet og livslang udvikling, og du vil få særlig viden om, hvad vi som fag– og nærpersoner kan stille op for, at det kan lykkes (bedre).

Det er vigtigt at sætte fokus på netop dette område, hvor ansvaret for at tage vare på kommunikationen nemt kommer til at flyde mellem forskellige aktører i ASK brugerens omgivelser.

Både internationale forskere og danske kapaciteter indenfor området på programmet og vi kunne “fejre” ISAAC´s Awareness Month på bedst tænkelige vis med et fantastisk stor fremmøde og mange fine tilbagemeldinger. De fik både forskervinkel, fagprofessionel vinkel og brugerperspektiv. Bl.a. kan nævnes, at David McNaughton (Pennsylvania) og Signhild Skogdal (Tromsø) kom til landet i denne anledning.

PROGRAM med alle 6 oplægsholdere og detaljeret indhold.

Artikel fra ISAAC NYT:    De store overgange i livet

PINE-D – Deltagelse i EU projekt

Øget opmærksomhed på at være EU-borger med handicap

I forsommeren 2016 deltog ISAAC Danmark sammen med en række andre EU-lande i projektet PINE-D. Projektets formål har været at få belyst, hvad der skal til, for at man som handicappet føler sig som en del af det omgivende samfund og som en del af Den Europæiske Union, hvor Deltagelse og Aktivt medborgerskab er en af grundpillerne. Petitions Komitéen har nu lovet at følge handicappedes situation tæt. Det er meget glædeligt. Læs mere:

1) Positive tilbagemeldinger på EU projektet PINE-D 

2) Answer from the committee

3) Baggrunden for Pine D

4) Film om brugersamling

ISAAC konferencen 2017

ISAAC-konferencen 2017. Dato for næste ISAAC-konference: 12.-13. marts 2018

ISAAC-konferencen 2017 var en succes med både danske og internationale forelæsere, miniseminarer, markedsplads og meget andet. Igen i år var der stort deltagerantal og ros til et varieret program.

Se billeder fra konferencen her

ASK-brugere holdt brugermøde på ISAAC-konferencen. Her var også spændende ting på programmet. Flere ASK-brugere valgte at blive efter brugermødet og deltage på resten af konferencen.

Både ISAAC Sverige og ISAAC Norge deltog med repræsentanter.
Per Andersson, der er bestyrelsesmedlem af ISAAC Sverige og selv er ASK-bruger, har sammen med sin hjælper Roger skrevet i sin blog om indtrykkene fra den danske konference: http://isaac-sverige.se/blogg.html

Awareness Month

ISAAC Awareness Month filmkonkurrence blev afsluttet på ISAAC konferencen

Her er vinderfilmen, som Molle Sindberg og hendes 4 elever havde lavet. Den viser en hverdagssituation, hvor mange bolde er i luften, og mange kommer ud og ind af klassen, men giv dig tid til at se den og du vil opdage, at det trods støj på linien kan lade sig gøre at kommunikere.

Præmien var et gavekort på 1.500 kr. til en god oplevelse, så som teater, koncert eller lignende.

Hent filmen her

ASK-brugere mødes til Brugersamling

”Brugersamlinger går internationalt”

”Brugersamlinger går internationalt”
Jeppe Forchhammer og Emmy Kjelmann har holdt oplæg om ASK-brugersamlinger på International ISAAC-konference i Toronto 2016 og Norsk ISAAC-konference i 2017.
Få her historien om ASK-brugersamlingerne, der var med som poster på begge konferencer:
• Hvorfor og hvordan startede brugersamlingerne?
• Hvad har de handlet om?
• Hvilken betydning har de for ASK-brugerne, der deltager?

Her et link til poster:Brugersamling

Læs om forskellen på  ”Brugersamling” og ”Brugermøde” under fanebladet ”Arrangementer ”

 


Tak til Jascha Fonden og Vanførefonden for støtten til brugersamlingen

Brugersamling har kunnet lade sig gøre, fordi vi alle år har modtaget økonomisk støtte fra Jascha Fonden og Vanførefonden.


 

evDownload Kommunikationsbog og Samtaleark fra ISAAC-konferencen
ISAAC har lavet en lille kommunikationsbog på 10 sider, 9 felter pr side. Kommunikationsbogen er lavet i Picto Selector.

Der er også lavet et samtaleark til ISAAC-konferencen.
Hent kommunikationsbog     –          Hent samtaleark

Du kan hente programmet “Picto Selector” HER  (Åbner side på Kommunikationscenter Hillerød)[/box]