Velkommen til Isaac

 

Webinar 9. november 14-15:

“Eyes on Communication”

Clinical guidelines for Eye Gaze Control for People with Cerebral Palsy

ved Tom Griffiths

Tom Griffiths is a Clinical Scientist working in the Clinical Engineering Innovation team at Addenbrooke’s Hospital, based in Cambridge, UK. His background is in linguistics and language development and he has been working as a clinician and researcher in the field of communication disability for over fifteen years. Tom’s clinical roles have involved working with children and adults to select, implement and support a broad range of assistive technology, with a focus on augmentative and alternative communication (AAC) and alternative computer access. Tom has published several peer reviewed papers and has been involved in several national and international research studies looking at the use of eye-gaze technology, enhancing participation for augmented communicators and developing models of service delivery. Tom completed his PhD in 2020. His thesis focuses on the development of early eye-gaze access skills in children with cerebral palsy, in particular at the impact of functional vision ability on performance with this access method. His work has been presented at several ISAAC conferences, and at the Communication Matters Conference in the UK.

 

Præsentation oplæg:

Oplægget fortæller om resultaterne af en større international undersøgelse med deltagelse af forskere fra hele verden med det formål at finde frem til fælles guidelines for implementering af øjenstyring.

 

This session will report on the design, administration and results of a recently conducted study to achieve consensus on what should be included in clinical guidelines for use of eye-gaze technology for people with cerebral palsy.

The session will discuss the study and the resulting guidelines, providing delegates with information on where they can access the guidelines and the supporting publication.

Limited literature exists to guide clinical decisions about trialling, selecting, implementing and evaluating eye-gaze control technology. This study stablished stakeholder consensus on the content of clinical practice guidelines, using a Delphi study conducted over three rounds.

The guidelines can inform the process of selecting and implementing eye-gaze control technology and can help define skills and resources required to support a person with cerebral palsy to use eye-gaze technology for communication, play, learning and participation.

Pris medlemmer: 150, Ikke-medlemmer: 250

Læs mere her

 

Endelig et fysisk møde – det første siden marts 2019:

ASK og Autisme

I samarbejde med Landsforeningen for autisme inviterer vi jer:

 

Mandag den 25. oktober 2021.
 
Professionshøjskolen i Carlsberg Byen, Humletorvet 3, 1799 København V
Auditorium K1. 02
 
Program:
 
Kaffe fra kl. 8:00
 
8.30- 8.40: Velkomst ved de to foreninger
 
8.40- 9.40: Gunilla Thunberg: Varför ASK- är det verkligen bra för barn med autism? Introduktion om ASK och autism i ett personligt perspektiv.
 
9.50-10.45: Simon Felskov og Marianne Rosenkvist: Forældres arbejde med Early start Denver Model
 
11.00- 12.00: Gunilla Thunberg: ”Kommunikation har blivit morsomt”; 600 föräldrars upplevelser av en gruppintervensjon med fokus på kommunikation och ASK.
 
12.00- 13.00: Frokost
 
13.00-14.00: Joanne Cafiero: Evidence-Based Practices in Autism and AAC (live på zoom)
 
14.15-15.00: Susanne Møller Rasmussen: Praksisfortællinger, og hvorfor vi gjorde, som vi gjorde.
 
15.15- 16.15: Joanne Cafiero: Communication Partnerships in AAC (live på zoom)
 
16.15- 16.30: Solstrålefortælling om en case og afslutning v. Ulla Eichenauer, formand for ISAAC Danmark.
 
Pris: Medlemmer af Landsforeningen Autisme og ISAAC: 1.100 kr.
 
Ikke-medlemmer: 1.300 kr.
 
Prisen inkluderer forplejning.
 
 
Se mere om indholdet her: seminar-oktober
 

 


Kommunikativ tilgængelighed 

De unge ASK brugere, som deltog i  ISAAC Danmarks efterårssamling ønskede i deres filmproduktion at sætte fokus på, hvor svært det kan være at blive mødt og forstået af mennesker uden kendskab til kommunikationshandicap. De unge oplever absurde situationer, hvor de bliver overset. I filmene forsøger de at vise problemet med et glimt i øjet.

Der er brug for en større forståelse i samfundet af, hvordan mennesker uden talesprog skal kommes i møde i et ligeværdigt samspil.

Filmene kan ses herunder og på ISAAC Danmarks Facebookside.

ISAAC Danmarks formål er at udbrede kendskabet til alternativ og supplerende kommunikation ikke kun til fagfolk, men også mere bredt i samfundet.

Dette symbol er et britisk forsøg på at udbrede et symbol for kommunikativ tilgængelighed svarende til det kendte kørestolssymbol som varsler fysisk tilgængelighed. Målet er, at det bliver lige så genkendeligt i offentligheden.

 

På værksted

sted

 

 

Det britiske projekt uddanner virksomheder til at lære basale færdigheder i kommunikation med mennesker, der bruger ASK.

De bruger den simple huskeregel ”TALK”

T: Time, (tag dig tid)

A: Ask (Spørg personen ikke hjælperen)

L: Listen (lyt og læg mærke til kropssprog).

K: Keep trying (Bliv ved, til I forstår hinanden)

 

At øge den offentlige opmærksomhed og forståelse for kommunikative vanskeligheder, mener vi i ISAAC kan hjælpe med at reducere social isolation og forbedre livskvaliteten for mennesker, som oplever disse vanskeligheder på egen krop.

 

Del gerne filmene på jeres egen Facebookside.

 

Porcelænsmaling

 


Coronavirus og ASK

Flere steder er der arbejdet med symbolkommunikation til forståelse af, hvordan man skal forholde sig til corona virus’en og hvad det betyder for vores hverdag. Der er lavet både kommunikationssider og sider til struktur. Vi samler de links vi får kendskab til i boksen til højre.

 

 

 


Kommunikation på Sølund festival

Emmy Kjelmann, Hanne Juul Jensen og Rikke B Thomsen udarbejdede i 2019 PODD-inspirerede kommunikationstavler til brug på sommerens musikfestival. 7 sider med lister på bagsiden til bandnavne, autografer m.v.. De kan findes her: musikfestival.zip

TV2 Østjylland havde 12. juni et indslag om brugen af kommunikationstavlerne: https://www.tv2ostjylland.dk/artikel/soelund-smaa-boeger-hjaelper-handicappede-festivalgaester-med-tale

 


TEMADAG om seksualitet 28. januar 2019

Seksualitet og handicap Tabu. Praksis. Etik.

Som lovet lægger vi slides fra temadagen op.

Anne Skov, Kim Steimle, ISAAC_ord til at tale om seksualitet

Skriv til Margit9@gmail.com hvis du gerne vil have communicatorfiler tilsendt.  


  Handicapkonventionen Bedre sent end aldrig… Endelig blev ”Alternativ og Supplerende Kommunikation” oversat korrekt i FNs Handicapkonvention! En vigtig rettelse til glæde for mange. læs artiklen her Oversættelsen af Augmentative and Alternative Communication (AAC) er blevet rettet i den danske udgave af FNs Konvention om Rettigheder for Personer med Handicap!. “Augmentative and Alternative Communication” er nu oversat til “Supplerende og Alternativ kommunikation“.

Torsdag den 17. november 2017 er den rettede udgave af Konventionsteksten offentliggjort i Lovtidende. Se teksten her:

FN Handicapkonvention

Socialminister Mai Mercado fulgte op på ISAACs henvendelse og meddelte efterfølgende, at Konventionsteksten nu er gennemgået og korrigeret for en række sproglige uoverensstemmelser.

I ISAAC er vi SÅ glade og tilfredse med, at det endelig er lykkedes at få en korrekt oversættelse af AAC området i Handicapkonventionen. Så man ikke længere kunne læse, at det handlede om det helt misvisende “forstørrende og alternativ kommunikation”, men at den danske fagligt korrekte og brugte oversættelse af “augmentative” derimod er “supplerende”.

Supplerende og alternativ kommunikation nævnes i Konventionens Artikler: 2, 21 og 24.


Seminar om overgange i livet for ASK brugere

ISAAC inviterede i samarbejde med Socialstyrelsen til seminar 30. og  31. oktober2017 i København Hvordan går det, når ASK-brugere går igennem livets store overgange? Skift fra et sted til et andet i livet (f.eks. fra børneskole til ungdomstilbud, fra hjem til bosted osv). Erfaringen er desværre, at mange oplever alvorlige tab i erhvervede kommunikationsmuligheder eller at udviklingen går helt i stå. Det er vigtigt at sætte fokus på netop dette område, hvor ansvaret for at tage vare på kommunikationen nemt kommer til at flyde mellem forskellige aktører i ASK brugerens omgivelser. Både internationale forskere og danske kapaciteter indenfor området på programmet og vi kunne “fejre” ISAAC´s Awareness Month på bedst tænkelige vis med et fantastisk stor fremmøde og mange fine tilbagemeldinger. De fik både forskervinkel, fagprofessionel vinkel og brugerperspektiv.

Bl.a. kan nævnes, at David McNaughton (Pennsylvania) og Signhild Skogdal (Tromsø) kom til landet i denne anledning.

PROGRAM med alle 6 oplægsholdere og detaljeret indhold.

Artikel fra ISAAC NYT:    De store overgange i livet    

 

 


PINE-D – Deltagelse i EU projekt

Øget opmærksomhed på at være EU-borger med handicap

I 2016 deltog ISAAC Danmark sammen med en række andre EU-lande i projektet PINE-D. Projektets formål har været at få belyst, hvad der skal til, for at man som handicappet føler sig som en del af det omgivende samfund og som en del af Den Europæiske Union, hvor Deltagelse og Aktivt medborgerskab er en af grundpillerne. Petitions Komitéen har nu lovet at følge handicappedes situation tæt. Det er meget glædeligt.

Læs mere:

1) Positive tilbagemeldinger på EU projektet PINE-D 

2) Answer from the committee

3) Baggrunden for Pine D

4) Film om brugersamling