Hjem

 

ISAAC Konference 2020

Der er nu åbnet for tilmelding til ISAAC konferencen 2020, der afholdes 16. – 17. marts i Vingstedcentret.

Programmet for konferencen blev udsendt til alle medlemmer sammen med ISAAC nyt og kan desuden hentes her: konferenceprogram

Direkte link til tilmeldingen: www.isaac.dk/tilmelding.

Konferencen er som altid åben for både medlemmer og ikke-medlemmer.

 

Early bird fristen er udløbet, men der er stadig plads til flere deltagere!

 

 

 

 

Samtidig med konferencen afholdes om mandagen Brugermøde for ASK-brugere. Hent  programmet her, og spred gerne budskabet i jeres netværk, der er plads til flere deltagere!

 


ASK diplommoduler på Københavns Professionshøjskole

Københavns Professionshøjskole udbyder to forskellige diplommoduler på ASK området, et i efteråret 2019 og et i foråret 2020.

Efterårsmodulet har titlen “Kommunikationskompetencer“, og forårsmodulet har titlen “Komplekse kommunikationsindsatser vedrørende mennesker med funktionsnedsættelser“.

Læs mere om indhold, datoer og pris her: ASK moduler på Professionshøjskolen 


Awareness Month

Oktober er International ASK (AAC) Awareness Month.

Ideen med Awareness Month er at skabe opmærksomhed om ASK og de mange måder, mennesker kan kommunikere på via brug af alternative og supplerende kommunikation.

Følg med på ISAAC Danmarks Facebook side, hvor der løbende i oktober kommer tips, tricks og ideer til Awareness aktiviteter.

Seksualitet og Samliv

For eksempel har Center for hjerneskade på Københavns Universitet oversat et nyt SCA materiale (samtale støtte til voksne med afasi) om seksualitet og samliv.

Det er en gratis selvhjælpsbog der kan downloades her.

 

AAC Awareness Month markeres i mange lande verden over.

Læs mere på ISAAC Internationals hjemmeside:

https://www.isaac-online.org/english/aac-awareness/

 

 


Efterårssamling for brugere

Efterårssamlingen fandt i år sted 4.-6.- oktober – som hidtil på Hou Søsportscenter ved Egmont Højskolen.
Vi følger op på succesen fra de forrige samlinger og blandt andet emnet kommunikativ ligestilling, som blev vendt på brugermødet på ISAAC konferencen i år.

Årets projekt

I år arbejdede vi med et projekt; at lave små videofilm, der skal handle om at oplyse den danske befolkning om, at ASK-brugere ønsker sig bedre kommunikativ tilgængelig­hed, når de vil begå sig og komme til orde i offentligheden.

Læs mere her.


Kommunikation på Sølund festival

Emmy Kjelmann, Hanne Juul Jensen og Rikke B Thomsen har udarbejdet PODD-inspirerede kommunikationstavler til brug på sommerens musikfestival.

7 sider med lister på bagsiden til bandnavne, autografer m.v..

De kan findes her: musikfestival.zip

TV2 Østjylland havde 12. juni et indslag om brugen af kommunikationstavlerne: https://www.tv2ostjylland.dk/artikel/soelund-smaa-boeger-hjaelper-handicappede-festivalgaester-med-tale


ISAAC Konference 2019 Hvis du har koden kan du downloade oplæg her: Oplæg 2019


TEMADAG om seksualitet 28. januar 2019

Seksualitet og handicap Tabu. Praksis. Etik.

Som lovet lægger vi slides fra temadagen op. (Anemonas oplæg kommer når hun får billedgodkendelse fra sine borgere).

Anne Skov

Kim Steimle

ISAAC_ord til at tale om seksualitet

Her er materialerne fra ISAAC´s oplæg, dvs. dem det er muligt for mig pt at uploade. Skriv til Margit9@gmail.com hvis du gerne vil have communicatorfiler tilsendt.

 


 

Handicapkonventionen

Bedre sent end aldrig… Endelig blev ”Alternativ og Supplerende Kommunikation” oversat korrekt i FNs Handicapkonvention! En vigtig rettelse til glæde for mange. læs artiklen her

Oversættelsen af Augmentative and Alternative Communication (AAC) er blevet rettet i den danske udgave af FNs Konvention om Rettigheder for Personer med Handicap!. “Augmentative and Alternative Communication” er nu oversat til “Supplerende og Alternativ kommunikation“.

Torsdag den 17. november 2017 er den rettede udgave af Konventionsteksten offentliggjort i Lovtidende. Se teksten her:

FN Handicapkonvention

Socialminister Mai Mercado fulgte op på ISAACs henvendelse og meddelte efterfølgende, at Konventionsteksten nu er gennemgået og korrigeret for en række sproglige uoverensstemmelser.

I ISAAC er vi SÅ glade og tilfredse med, at det endelig er lykkedes at få en korrekt oversættelse af AAC området i Handicapkonventionen. Så man ikke længere kunne læse, at det handlede om det helt misvisende “forstørrende og alternativ kommunikation”, men at den danske fagligt korrekte og brugte oversættelse af “augmentative” derimod er “supplerende”.

Supplerende og alternativ kommunikation nævnes i Konventionens Artikler: 2, 21 og 24.


Seminar om overgange i livet for ASK brugere

ISAAC inviterede i samarbejde med Socialstyrelsen til seminar 30. og  31. oktober i København

Hvordan går det, når ASK-brugere går igennem livets store overgange? Skift fra et sted til et andet i livet (f.eks. fra børneskole til ungdomstilbud, fra hjem til bosted osv). Erfaringen er desværre, at mange oplever alvorlige tab i erhvervede kommunikationsmuligheder eller at udviklingen går helt i stå. Det er vigtigt at sætte fokus på netop dette område, hvor ansvaret for at tage vare på kommunikationen nemt kommer til at flyde mellem forskellige aktører i ASK brugerens omgivelser. Både internationale forskere og danske kapaciteter indenfor området på programmet og vi kunne “fejre” ISAAC´s Awareness Month på bedst tænkelige vis med et fantastisk stor fremmøde og mange fine tilbagemeldinger. De fik både forskervinkel, fagprofessionel vinkel og brugerperspektiv. Bl.a. kan nævnes, at David McNaughton (Pennsylvania) og Signhild Skogdal (Tromsø) kom til landet i denne anledning.

PROGRAM med alle 6 oplægsholdere og detaljeret indhold.

Artikel fra ISAAC NYT:    De store overgange i livet

 

 


PINE-D – Deltagelse i EU projekt

Øget opmærksomhed på at være EU-borger med handicap

I 2016 deltog ISAAC Danmark sammen med en række andre EU-lande i projektet PINE-D. Projektets formål har været at få belyst, hvad der skal til, for at man som handicappet føler sig som en del af det omgivende samfund og som en del af Den Europæiske Union, hvor Deltagelse og Aktivt medborgerskab er en af grundpillerne. Petitions Komitéen har nu lovet at følge handicappedes situation tæt. Det er meget glædeligt. Læs mere:

1) Positive tilbagemeldinger på EU projektet PINE-D 

2) Answer from the committee

3) Baggrunden for Pine D

4) Film om brugersamling


ASK-brugere mødes til Brugersamlinger

”Brugersamlinger går internationalt”

Jeppe Forchhammer og Emmy Kjelmann har holdt oplæg om ASK-brugersamlinger på International ISAAC-konference i Toronto 2016 og Norsk ISAAC-konference i 2017.

Få her historien om ASK-brugersamlingerne, der var med som poster på begge konferencer:

  • Hvorfor og hvordan startede brugersamlingerne?
  • Hvad har de handlet om?
  • Hvilken betydning har de for ASK-brugerne, der deltager?

Her et link til poster: Brugersamling


Tak til Jascha Fonden og Vanførefonden for støtten til brugersamlingerne

Brugersamlingerne har kun kunnet lade sig gøre, fordi vi alle år har modtaget økonomisk støtte fra Jascha Fonden og Vanførefonden.