Velkommen til Isaac


Vi er endt i den situation, at alle værelser på Vingsted er reserveret! Og da der er andre arrangementer på Vingsted samtidig er der simpelthen ikke flere ledige. Vi har forhåndsreserveret flere værelser end sidste år, men åbenbart ikke nok.

Der er naturligvis stadig mulighed for at tilmelde sig uden overnatning, og der er fornuftige hoteller i området – se dem på tilmeldingssiden.

 

ISAAC Danmark konference 2023

27. – 28. marts 2023

Programmet er færdigt og kan findes her: Konferenceprogram 2023. I kan blandt andet møde:

 • Martin Pistorius, forfatter til bogen Spøgelsesdrengen, en livsbekræftende fortælling om at være spærret inde i sin egen krop i 12 år
 • Signhild Skogdal, musiklærer, logopæd og specialpædagog ved UiT, Norges Arktiske universitet.
 • Magnus Gylling Mortensen. 21 årige Magnus er en af verdens længst levende patienter med spinal muskel atrofi SMA1.
 • Karen Erickson,  Center for Læse- og Handicapstudier ved North Carolina Universitet.

Både mandag og tirsdag er der valgtemaer. Her er et lille udpluk:

 • Klassekammeraters betydning for elever som bruker ASK – Signhild Skogdal
 • Dialogisk/symbolstøttet læsning for alle! – Vivi Løkkegaard og Emmy Kjelmann
 • SE LYT og FORSTÅ – alternative veje til bøgernes verden. – TAVSgruppen
 • Jeg har fundet byggestenene til at lære at tale – Jeppe Forchhammer

Tilmelding via tilmeldingssiden.

Brugermøde på konferencen

På ISAAC konferencen 2023 er der igen mulighed for at ASK-talende kan mødes, netværke, udveksle tanker og erfaringer og blive klogere på et spændende emne.

På Brugermødet mandag eftermiddag vil vi arbejde med FORMIDLING. Hvordan kan du bruge tekst og billeder på Facebook, Instagram, som blogger eller i blade til at fortælle om dit liv eller om emner, du finder spændende? Vi skal bl.a. høre oplæg om:

 • Hvorfor er det interessant at dele sine tanker, erfaringer og historier med andre?
 • Hvad kan man selv få ud af det? Og kan andre få ud af det?
 • Hvordan kommer man i gang? Og hvordan får man inspiration til emner?

Vi får besøg af Team Twilling, der fortæller om hvordan de udbreder kendskabet til Team Twilling og tankerne og visionerne bag det igennem deres bog, foredrag og sociale medier m.m.

Brugere, der alene deltager i brugermødet (altså ikke i resten af konferencen) kan tilmelde sig via en forenklet tilmeldingsblanket: Tilmelding til brugermøde.

ASK-talende kan også bidrage til udstillingen Musik og Lyd, der vil være i foyeren i forbindelse med konferencen.
​​​​​​​
Læs mere i invitationen


Kontingent 2023 

Regninger for medlemskontingentet for 2023 udsendes inden for den næste uges tid.
Vi håber naturligvis at alle fortsat vil bakke op om Isaacs arbejde.

De ord vi skrev tilbage i 2021 har fortsat gyldighed: 

uden medlemmer ingen forening – ingen arrangementer – ingen indflydelse 

Ifølge vedtægternes §3, stk. 3: Udmeldelse sker ved henvendelse til kassereren og har virkning fra indeværende års udløb.


Generalforsamling 2023

l forbindelse med konferencen afholdes foreningens generalforsamling mandag den 27. marts på Vingstedcentret.

Læs indkaldelsen her.


Film: Succes med alternativ kommunikation 

ISAAC Danmark samarbejder med ISAAC i andre lande i Nordeuropa m.v. (Skandinavien, Holland, Polen m.v.) bog får meget inspiration fra dette.

Et konkret resultat er, at vi kan vise denne hollandske korte, men fine film om betydningen af ASK – og måske også et opgør med nogle dagligdags myter? Filmen er blevet til i et samarbejde mellem ISAAC Nederland/Flandern og den hollandske Angelman forening og varer 8 minutter.
Den må frit deles.

Hent den her: Succes of AAC.
Filmen er forsynet med danske undertekster.


Efterårssamling 2022 

På brugermødet 2022 gav deltagerne udtryk for, at det kunne være spændende at mødes, hvor der er mere tid til fordybelse, snak og samvær. Så omdrejningspunktet for årets Efterårssamling var ASK og MUSIK.
Gennemførelsen kunne kun lade sig gøre grundet velvillig støtte fra Elsass fonden og Vanførefonden – stort tak for dette!

Læs invitationen eller se det detaljerede program .

 


Kommunikation på Sølund festival

Emmy Kjelmann, Hanne Juul Jensen og Rikke B Thomsen udarbejdede i 2019 PODD-inspirerede kommunikationstavler til brug på sommerens musikfestival. 7 sider med lister på bagsiden til bandnavne, autografer m.v.. De kan findes her: musikfestival.zip

TV2 Østjylland havde 12. juni et indslag om brugen af kommunikationstavlerne: https://www.tv2ostjylland.dk/artikel/soelund-smaa-boeger-hjaelper-handicappede-festivalgaester-med-tale