Hjem

Nyt fra bestyrelsen.
Du kan læse bestyrelsens beretning for 2016  HER

ISAAC konferencen 2016

 Program2016.  
kommunikationshjaelp

Du  kan finde oplægsholdernes materiale her:   Konference- materiale.

NB: Konferencedeltagere har en kode til siden.  

Se billeder fra konferencen HER. 


Se billeder fra Brugermøde 2016 HER


 

Kursusdag med Stephen von Tetzchner om Udfordrende adfærd og kommunikation.
PortraetrSvTHar du som fagperson eller pårørende oplevet magtesløsheden, hvis et menneske med udviklingshæmning udfører handlinger, som du oplever som udfordrende?
- handlinger som kan gøre det svært for personen at fungere socialt i situationen, eller ligefrem kan være til skade for personen selv eller omgivelserne.
- handlinger, som kan være svære at tackle og afhjælpe i situationen.
- handlinger, som kan være svære at klarlægge årsagen til, og dermed være svære at forebygge.
Ofte handler svære situationer om kommunikation eller mangel på samme.
Med denne kursusdag får du bud på en forståelsesramme og mulige indsatser.
Mandag d. 23. maj 2016 i København. Arrangør: ISAAC Danmark
Hent invitation her.
Tilmelding  (Åbner ny side)
OBS: Vi har masser af tilmeldinger, men heldigvis også et stort lokale, hvor der stadig er sæder tilbage. Derfor har vi forlænget tilmeldingsfristen til d. 13. maj 2016.

 

evDownload Kommunikationsbog og Samtaleark fra ISAAC-konferencen
ISAAC har lavet en lille kommunikationsbog på 10 sider, 9 felter pr side. Kommunikationsbogen er lavet i Picto Selector.

Der er også lavet et samtaleark til ISAAC-konferencen.
Hent kommunikationsbog     -          Hent samtaleark

Du kan hente programmet "Picto Selector" HER  (Åbner side på Kommunikationscenter Hillerød)

Hvis du har installeret Picto Selector på din computer, kan du  hente Kommunikationsbogen samt Samtalearket som en Picto Selector Package-fil  ( *.pszip). Denne fil-type kan ændres til eget formål.

Download den ønskede fil og gem den på din computer. Dobbeltklik på filen og Picto Selector åbnes.
Hent Kommunikationsbogen HER samt Samtalearket  HER  ( siden  åbnes i Rush-Files)

 

Læs HER  programmet for brugermøde 2016
Se billeder fra Brugersamlingen 2015  HER! 
”Movements for Communication” er et 3-dages kursus omkring bevægelser til kommunikation og til betjening af teknologi. Børn, unge og voksne med bevægelses- og kommunikationshandicap er ikke blot udfordret kognitivt, men også fysisk, når de kommunikerer. Al kommunikation kræver bevægelse. På kurset lærer du om strategier og udredning i forhold til at støtte udviklingen af bevægelser for at opnå forståelig og selvstændig kommunikation. TAVSgruppen og ISAAC Danmark inviterer i fællesskab. Underviserne er fra CPEC i Melbourne. 21-23. sept. 2016 i Aalborg. 26-28. sept. i København.
Læs hele nyheden her: http://www.tavsgruppen.dk . Hent kursusflyeren HER  (Åbner ny side)
Tilmelding  (Åbner ny side )
Høringssvar
Socialstyrelsen har efterspurgt bruger- og interesseorganisationers forslag til målgrupper, som vurderes at have behov for højt specialiseret viden og indsatser på social- og specialundervisningsområdet.
ISAAC har skrevet et høringssvar til Socialstyrelsen om behovet for at ”mennesker med komplekse kommunikationsbehov” bør defineres som en målgruppe med disse behov.
Læs høringssvaret her.
Indtryk fra den norske ISAAC-konference.
Læs fyldigt indtryk fra den norske ISAAC-konference i april, hvor Margit Grønkjær og Emmy Kjelmann deltog. De fortæller her bl.a. om Janice Murray's 2 oplæg om "sprogudvikling, literacyog ASK", samt "executive funktioner og ASK". Signhild Skogdals oplæg om "Læringgennem samhandling". Juliet Goldbart om Evidence based Practice in Relation to Children with Communication Impairment. Og meget andet. Læs her ...
PINE-D – et EU-projekt.
EU-programmet Europa for Borgerne (Europe for Citizens) har til formål at styrke europæisk medborgerskab og forbedre vilkårene for demokratisk deltagelse på EU-niveau.

Under programmet er etableret projektet " PINE-D" som, gerne med brug af alternativ kommunikation (ASK/AAC),  skal arbejde med, hvordan mennesker med komplekse handicap kan blive mere involveret i de europæiske demokratiske processer og dermed spille en mere aktiv rolle i samfundet.Læs mere her !

Læs her om Kommunikationskarnevalen i Göteborg i juni 2015. Hovedtemaet var ”AKK och flerspråkighet”.
Et højaktuelt tema i en verden stadig flere flersprogede. Vibe Lund Jensen og Stella Thomsen deltog for ISAAC. Læs mere her!