Hjem

Oktober

Oktober er ISAAC International´s Awareness Month

 

Seminar om overgange i livet for ASK brugere i oktober

Seminar om: "De store overgange i livet for ASK brugere"  

ISAAC inviterer i samarbejde med Socialstyrelsen til seminar 30. og  31. oktober i København

Hvordan går det, når ASK-brugere går igennem livets store overgange? Skift fra et sted til et andet i livet (f.eks. fra børneskole til ungdomstilbud, fra hjem til bosted osv).

Erfaringen er desværre, at mange oplever alvorlige tab i erhvervede kommunikationsmuligheder eller at udviklingen går helt i stå.

På de to temadage vil du få en forståelse for, at ASK følger med gennem hele livet, og at en ASK-løsning kræver støtte på flere niveauer for at sikre kontinuitet og livslang udvikling, og du vil få særlig viden om, hvad vi som fag– og nærpersoner kan stille op for, at det kan lykkes (bedre).

Det er vigtigt at sætte fokus på netop dette område, hvor ansvaret for at tage vare på kommunikationen nemt kommer til at flyde mellem forskellige aktører i ASK brugerens omgivelser.

Vi er glade for i dette samarbejde at kunne præsentere et program, som dækker temaet ”overgange” kvalificeret og bredt, både praktisk og teoretisk.

Vi er stolte af, at have både internationale forskere og danske kapaciteter indenfor området på programmet og at kunne "fejre" ISAAC´s Awareness Month på bedst tænkelige vis. Du får både forskervinkel, fagprofessionel vinkel og brugerperspektiv. Bl.a. kan nævnes, at David McNaughton (Pennsylvania) og Signhild Skogdal (Tromsø) kommer til landet i denne anledning.

 PROGRAM med alle 6 oplægsholdere, detaljeret indhold og praktiske oplysninger.

Tilmelding senest 30. september: HER

 

 

 

ISAAC konferencen 2017

ISAAC-konferencen 2017. Dato for næste ISAAC-konference: 12.-13. marts 2018

ISAAC-konferencen 2017 var en succes med både danske og internationale forelæsere, miniseminarer, markedsplads og meget andet. Igen i år var der stort deltagerantal og ros til et varieret program.

Se billeder fra konferencen her

ASK-brugere holdt brugermøde på ISAAC-konferencen. Her var også spændende ting på programmet. Flere ASK-brugere valgte at blive efter brugermødet og deltage på resten af konferencen.
 
Både ISAAC Sverige og ISAAC Norge deltog med repræsentanter.
Per Andersson, der er bestyrelsesmedlem af ISAAC Sverige og selv er ASK-bruger, har sammen med sin hjælper Roger skrevet i sin blog om indtrykkene fra den danske konference: http://isaac-sverige.se/blogg.html

Awareness Month

ISAAC Awareness Month filmkonkurrence blev afsluttet på ISAAC konferencen

Her er vinderfilmen, som Molle Sindberg og hendes 4 elever havde lavet. Den viser en hverdagssituation, hvor mange bolde er i luften, og mange kommer ud og ind af klassen, men giv dig tid til at se den og du vil opdage, at det trods støj på linien kan lade sig gøre at kommunikere.

Præmien var et gavekort på 1.500 kr. til en god oplevelse, så som teater, koncert eller lignende.

Hent filmen her

 

Kalender

Sæt kryds i kalenderen!

Dato for næste ISAAC-konference: 12.-13. marts 2018

Dato for næste brugersamling: 6.-7.-8.- oktober 2017

Dato for Seminar om "Overgange i livet for ASK brugere": 30.-31. oktober 2017

 

 

ASK-brugere mødes til Brugersamling

”Brugersamlinger går internationalt”

 ”Brugersamlinger går internationalt”
Jeppe Forchhammer og Emmy Kjelmann har holdt oplæg om ASK-brugersamlinger på International ISAAC-konference i Toronto 2016 og Norsk ISAAC-konference i 2017.
Få her historien om ASK-brugersamlingerne, der var med som poster på begge konferencer:
• Hvorfor og hvordan startede brugersamlingerne?
• Hvad har de handlet om?
• Hvilken betydning har de for ASK-brugerne, der deltager?

Her et link til poster:Brugersamling

 

Læs om forskellen på  ”Brugersamling” og ”Brugermøde” under fanebladet ”Arrangementer ”

 


Tak til Jascha Fonden og Vanførefonden for støtten til brugersamlingen

Brugersamling har kunnet lade sig gøre, fordi vi alle år har modtaget økonomisk støtte fra Jascha Fonden og Vanførefonden.

 

 

Bestyrelsens Beretning

Bestyrelsens Beretning  

 

ISAAC har igen haft et spændende og travlt år. Læs her bestyrelsens beretning om de mange aktiviteter i året 2016-17: Bestyrelsens beretning 2016-2017

 

Film om ”Brugersamling 2015” – bl.a. med EU på programmet

Film om ”Brugersamling 2015” – bl.a. med EU på programmet

I 2015 deltog ISAAC Danmark i EU-projektet ”PINE-D”. Et projekt om hvordan mennesker med komplekse handicap kan deltage i demokratiske processer. Brugersamling 2015 blev rammen om projektets danske del. Deltagerne drøftede bl.a. EU´s betydning for borgere med handicap, og hvordan man som kommunikationshandicappet kan få indflydelse på, hvad der sker i EU.  Det hele indgik i en rapport til EU.

Brugersamlingen bød også på erfaringsudveksling om kommunikationsudstyr, diskussion af emner, der optog deltagerne - f.eks. at rejse, når man er handicappet.

Det var på deltagernes præmisser med god tid til at få noget sagt på talemaskinen og tid til socialt samvær.

Se  FILMEN   om brugersamling 2015.

Se  FILMEN   om brugersamling 2015 - med engelske undertekster

 

 

Indtryk fra Kommunikationskarnevallet 2016

Årets hovedtema var OVERGANGE.
På ”Den Västsvenska kommunikationskarnevalen1
” satte svenskerne som altid fokus på et centralt tema.
Denne gang overgange – eller på svensk övergångar.

Læs her

”Movements for Communication” er et 3-dages kursus omkring bevægelser til kommunikation og til betjening af teknologi. Børn, unge og voksne med bevægelses- og kommunikationshandicap er ikke blot udfordret kognitivt, men også fysisk, når de kommunikerer. Al kommunikation kræver bevægelse. På kurset lærer du om strategier og udredning i forhold til at støtte udviklingen af bevægelser for at opnå forståelig og selvstændig kommunikation. TAVSgruppen og ISAAC Danmark inviterede i fællesskab. Underviserne var fra CPEC i Melbourne. 21-23. sept. 2016 i Aalborg. 26-28. sept. i København.
Læs hele nyheden her: http://www.tavsgruppen.dk . Hent kursusflyeren HER  (Åbner ny side)

Høringssvar
Socialstyrelsen har efterspurgt bruger- og interesseorganisationers forslag til målgrupper, som vurderes at have behov for højt specialiseret viden og indsatser på social- og specialundervisningsområdet.
ISAAC har skrevet et høringssvar til Socialstyrelsen om behovet for at ”mennesker med komplekse kommunikationsbehov” bør defineres som en målgruppe med disse behov.
Læs høringssvaret her.
Indtryk fra den norske ISAAC-konference.
Læs fyldigt indtryk fra den norske ISAAC-konference i april, hvor Margit Grønkjær og Emmy Kjelmann deltog. De fortæller her bl.a. om Janice Murray's 2 oplæg om "sprogudvikling, literacyog ASK", samt "executive funktioner og ASK". Signhild Skogdals oplæg om "Læringgennem samhandling". Juliet Goldbart om Evidence based Practice in Relation to Children with Communication Impairment. Og meget andet. Læs her ...
PINE-D – et EU-projekt.
EU-programmet Europa for Borgerne (Europe for Citizens) har til formål at styrke europæisk medborgerskab og forbedre vilkårene for demokratisk deltagelse på EU-niveau.

Under programmet er etableret projektet " PINE-D" som, gerne med brug af alternativ kommunikation (ASK/AAC),  skal arbejde med, hvordan mennesker med komplekse handicap kan blive mere involveret i de europæiske demokratiske processer og dermed spille en mere aktiv rolle i samfundet.Læs mere her !

Nyt fra bestyrelsen.
Du kan læse bestyrelsens beretning for 2016  HER
evDownload Kommunikationsbog og Samtaleark fra ISAAC-konferencen
ISAAC har lavet en lille kommunikationsbog på 10 sider, 9 felter pr side. Kommunikationsbogen er lavet i Picto Selector.

Der er også lavet et samtaleark til ISAAC-konferencen.
Hent kommunikationsbog     -          Hent samtaleark

Du kan hente programmet "Picto Selector" HER  (Åbner side på Kommunikationscenter Hillerød)