Velkommen til Isaac

 

Webinar 6. oktober 14-15:

Talking Mats som redskab i samtaler med mennesker med demens, ved Kristine Pedersen, konsulent på ældre- og sundhedsområdet i Allerød Kommune

 

Kristine Pedersen er uddannet cand.mag. i Dansk og har mange års erfaring med at anvende Talking Mats sammen med mennesker med en demenssygdom. For tiden arbejder Kristine som konsulent, projektleder og risikomanager på ældre- og sundhedsområdet i Allerød Kommune.

 

Præsentation oplæg:

Talking Mats som redskab i samtaler med mennesker med demens

 

’Min hjerne sander til – og jeg går og venter på ham, der skal få alt sandet væk. Men han kommer aldrig.’ Sådan beskrev en mand med demens engang sin sygdom for mig. En sygdom som det anslås, at 89.000 mennesker lever med i Danmark. Sygdommen er alvorlig. Den er dødelig. For de fleste, som rammes af sygdommen, følger et langt forløb, hvor kommunikationsvanskelighederne gradvist tager til.

Oplægget vil handle om, hvorfor det er vigtigt at anvende ASK inden for demensområdet og hvordan Talking Mats kan bruges som redskab til at nå en hjerne, som sander til, og herigennem støtte mennesket.

 

Pris medlemmer: 150, Ikke-medlemmer: 250

 

 

Endelig et fysisk møde – det første siden marts 2019:

ASK og Autisme

I samarbejde med Landsforeningen for autisme inviterer vi jer:

 

Mandag den 25. oktober 2021.
 
Professionshøjskolen i Carlsberg Byen, Humletorvet 3, 1799 København V
Auditorium K1. 02
 
Program:
 
Kaffe fra kl. 8:00
 
8.30- 8.40: Velkomst ved de to foreninger
 
8.40- 9.40: Gunilla Thunberg: Varför ASK- är det verkligen bra för barn med autism? Introduktion om ASK och autism i ett personligt perspektiv.
 
9.50-10.45: Simon Felskov og Marianne Rosenkvist: Forældres arbejde med Early start Denver Model
 
11.00- 12.00: Gunilla Thunberg: ”Kommunikation har blivit morsomt”; 600 föräldrars upplevelser av en gruppintervensjon med fokus på kommunikation och ASK.
 
12.00- 13.00: Frokost
 
13.00-14.00: Joanne Cafiero: Evidence-Based Practices in Autism and AAC (live på zoom)
 
14.15-15.00: Susanne Møller Rasmussen: Praksisfortællinger, og hvorfor vi gjorde, som vi gjorde.
 
15.15- 16.15: Joanne Cafiero: Communication Partnerships in AAC (live på zoom)
 
16.15- 16.30: Solstrålefortælling om en case og afslutning v. Ulla Eichenauer, formand for ISAAC Danmark.
 
Pris: Medlemmer af Landsforeningen Autisme og ISAAC: 1.100 kr.
 
Ikke-medlemmer: 1.300 kr.
 
Prisen inkluderer forplejning.
 
 
Se mere om indholdet her: seminar-oktober
 

 


Kommunikativ tilgængelighed 

De unge ASK brugere, som deltog i  ISAAC Danmarks efterårssamling ønskede i deres filmproduktion at sætte fokus på, hvor svært det kan være at blive mødt og forstået af mennesker uden kendskab til kommunikationshandicap. De unge oplever absurde situationer, hvor de bliver overset. I filmene forsøger de at vise problemet med et glimt i øjet.

Der er brug for en større forståelse i samfundet af, hvordan mennesker uden talesprog skal kommes i møde i et ligeværdigt samspil.

Filmene kan ses herunder og på ISAAC Danmarks Facebookside.

ISAAC Danmarks formål er at udbrede kendskabet til alternativ og supplerende kommunikation ikke kun til fagfolk, men også mere bredt i samfundet.

Dette symbol er et britisk forsøg på at udbrede et symbol for kommunikativ tilgængelighed svarende til det kendte kørestolssymbol som varsler fysisk tilgængelighed. Målet er, at det bliver lige så genkendeligt i offentligheden.

 

På værksted

sted

 

 

Det britiske projekt uddanner virksomheder til at lære basale færdigheder i kommunikation med mennesker, der bruger ASK.

De bruger den simple huskeregel ”TALK”

T: Time, (tag dig tid)

A: Ask (Spørg personen ikke hjælperen)

L: Listen (lyt og læg mærke til kropssprog).

K: Keep trying (Bliv ved, til I forstår hinanden)

 

At øge den offentlige opmærksomhed og forståelse for kommunikative vanskeligheder, mener vi i ISAAC kan hjælpe med at reducere social isolation og forbedre livskvaliteten for mennesker, som oplever disse vanskeligheder på egen krop.

 

Del gerne filmene på jeres egen Facebookside.

 

Porcelænsmaling

 


Coronavirus og ASK

Flere steder er der arbejdet med symbolkommunikation til forståelse af, hvordan man skal forholde sig til corona virus’en og hvad det betyder for vores hverdag. Der er lavet både kommunikationssider og sider til struktur. Vi samler de links vi får kendskab til i boksen til højre.

 

 

 


Kommunikation på Sølund festival

Emmy Kjelmann, Hanne Juul Jensen og Rikke B Thomsen udarbejdede i 2019 PODD-inspirerede kommunikationstavler til brug på sommerens musikfestival. 7 sider med lister på bagsiden til bandnavne, autografer m.v.. De kan findes her: musikfestival.zip

TV2 Østjylland havde 12. juni et indslag om brugen af kommunikationstavlerne: https://www.tv2ostjylland.dk/artikel/soelund-smaa-boeger-hjaelper-handicappede-festivalgaester-med-tale

 


TEMADAG om seksualitet 28. januar 2019

Seksualitet og handicap Tabu. Praksis. Etik.

Som lovet lægger vi slides fra temadagen op.

Anne Skov, Kim Steimle, ISAAC_ord til at tale om seksualitet

Skriv til Margit9@gmail.com hvis du gerne vil have communicatorfiler tilsendt.  


  Handicapkonventionen Bedre sent end aldrig… Endelig blev ”Alternativ og Supplerende Kommunikation” oversat korrekt i FNs Handicapkonvention! En vigtig rettelse til glæde for mange. læs artiklen her Oversættelsen af Augmentative and Alternative Communication (AAC) er blevet rettet i den danske udgave af FNs Konvention om Rettigheder for Personer med Handicap!. “Augmentative and Alternative Communication” er nu oversat til “Supplerende og Alternativ kommunikation“.

Torsdag den 17. november 2017 er den rettede udgave af Konventionsteksten offentliggjort i Lovtidende. Se teksten her:

FN Handicapkonvention

Socialminister Mai Mercado fulgte op på ISAACs henvendelse og meddelte efterfølgende, at Konventionsteksten nu er gennemgået og korrigeret for en række sproglige uoverensstemmelser.

I ISAAC er vi SÅ glade og tilfredse med, at det endelig er lykkedes at få en korrekt oversættelse af AAC området i Handicapkonventionen. Så man ikke længere kunne læse, at det handlede om det helt misvisende “forstørrende og alternativ kommunikation”, men at den danske fagligt korrekte og brugte oversættelse af “augmentative” derimod er “supplerende”.

Supplerende og alternativ kommunikation nævnes i Konventionens Artikler: 2, 21 og 24.


Seminar om overgange i livet for ASK brugere

ISAAC inviterede i samarbejde med Socialstyrelsen til seminar 30. og  31. oktober2017 i København Hvordan går det, når ASK-brugere går igennem livets store overgange? Skift fra et sted til et andet i livet (f.eks. fra børneskole til ungdomstilbud, fra hjem til bosted osv). Erfaringen er desværre, at mange oplever alvorlige tab i erhvervede kommunikationsmuligheder eller at udviklingen går helt i stå. Det er vigtigt at sætte fokus på netop dette område, hvor ansvaret for at tage vare på kommunikationen nemt kommer til at flyde mellem forskellige aktører i ASK brugerens omgivelser. Både internationale forskere og danske kapaciteter indenfor området på programmet og vi kunne “fejre” ISAAC´s Awareness Month på bedst tænkelige vis med et fantastisk stor fremmøde og mange fine tilbagemeldinger. De fik både forskervinkel, fagprofessionel vinkel og brugerperspektiv.

Bl.a. kan nævnes, at David McNaughton (Pennsylvania) og Signhild Skogdal (Tromsø) kom til landet i denne anledning.

PROGRAM med alle 6 oplægsholdere og detaljeret indhold.

Artikel fra ISAAC NYT:    De store overgange i livet    

 

 


PINE-D – Deltagelse i EU projekt

Øget opmærksomhed på at være EU-borger med handicap

I 2016 deltog ISAAC Danmark sammen med en række andre EU-lande i projektet PINE-D. Projektets formål har været at få belyst, hvad der skal til, for at man som handicappet føler sig som en del af det omgivende samfund og som en del af Den Europæiske Union, hvor Deltagelse og Aktivt medborgerskab er en af grundpillerne. Petitions Komitéen har nu lovet at følge handicappedes situation tæt. Det er meget glædeligt.

Læs mere:

1) Positive tilbagemeldinger på EU projektet PINE-D 

2) Answer from the committee

3) Baggrunden for Pine D

4) Film om brugersamling